Aktualno Poslovna scena Preporučeno

Hauska & Partner Hrvatska: Jedna nova partnerica i dvije nove članice Uprave

Partnerskom timu agencije Hauska & Partner Hrvatska pridružila se Gorana Pavičić Nišević. U skladu sa strateškim smjerom povećanja suvlasničkih udjela u Hrvatskoj i sudjelovanja zaposlenika u upravljanju tvrtkom trima postojećim partnericama, Dariji Mateljak, Andreji Pavlović i Katarini Rimac, povećani su lokalni udjeli.

Pavlović i Rimac ujedno su imenovane u Upravu, pri čemu Pavlović dobiva više zaduženja, uključujući strateški razvoj. Rimac će pak osim dosadašnjih dužnosti direktorice operativnih poslova, među ostalim, biti zadužena za kontroling. Direktorica za Hrvatsku i dalje ostaje Daria Mateljak.


Pratite Lider na društvenim mrežama linkedininstagram

 


 

Komentari