19. lipanj 2013.

HEP: Nismo iznenađeni, i mi imamo nove pakete

Hrvatsku elektroprivredu (HEP) konkurencija na hrvatskom tržištu nije iznenadila, a iz te tvrtke najavljuju da će se svakako uključiti u tržišnu utakmicu i kućanstvima ponuditi različite pakete.

-Sigurno ćemo se aktivno uključiti u tržišnu utakmicu. Sigurno ćemo nagrađivati vjerne kupce, nuditi nove pakete, ponude će biti različite. To možete očekivati u budućnosti- kazao je  redsjednik Uprave HEP-a Tomislav Šerić na Hrvatskom radiju.

U HEP-u kažu i kako ih ulazak konkurencije nije iznenadio jer je tržište otvoreno od 2008. godine i bilo je vrlo aktivno na jednom segmentu tržišta, a riječ je o poduzetništvu, odnosno pravnim osobama. Samo u prošloj godini tvrtka HEP Opskrba sudjelovala je na više od 450 natječaja, ističu pritom iz HEP-a.

Opskrbljivači, smatraju u HEP-u, nisu slučajno odabrali ovaj trenutak na ulazak na tržište kućanstava jer su okolnosti na tržištu električne energije trenutno povoljne i kao takve omogućuju različite kalkulacije.

Iz HEP-a također navode da je HEP jedini pružatelj univerzalne usluge za sve kupce na hrvatskom tržištu.

Naime, prema Zakonu o tržištu električnom energijom, koji je stupio na snagu u ožujku ove godine, Vlada na prijedlog Ministarstva gospodarstva, a po pribavljenom mišljenju Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), koje se temelji na istraživanju funkcioniranja tržišta električne energije, određuje elektroenergetske subjekte kojima je na području Hrvatske utvrđena obveza pružanja javne usluge opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao univerzalna usluga kao i opskrbe električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena usluga.

Prema zakonskim odredbama, kupci u okviru univerzalne usluge moraju biti opskrbljeni električnom energijom propisane kvalitete koja se naplaćuje sukladno tarifnim metodologijama, a tu metodologiju donosi HERA.

Zakon uz ostalo utvrđuje i da je opskrbljivač kupaca u okviru univerzalne usluge dužan pružati univerzalnu uslugu opskrbe svim krajnjim kupcima koji imaju pravo na taj način opskrbe i izaberu ili koriste po automatizmu takvu opskrbu te obavljati tu opskrbu isključivo prema cijenama na koje je HERA dala prethodnu suglasnost.

Također je regulirano da će kupac koji ima pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge, u slučaju izlaska njegovog opskrbljivača s tržišta električne energije (problematični opskrbljivač), automatizmom prijeći kod opskrbljivača kupaca u okviru univerzalne usluge.

Pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge, izričita je zakonska odredba, imaju svi kupci električne energije iz kategorije kućanstvo.

Zakon također utvrđuje da pravo na slobodan izbor opskrbljivača na tržištu električne energije imaju svi kupci te da opskrbljivač kupaca, koji su iskoristili pravo na slobodan izbor, može slobodno formirati cijene električne energije.