Aktualno Poslovna scena Preporučeno

HNB uvodi aplikaciju i informativnu listu ponude kredita svih banaka

Hrvatska narodna banka uvodi aplikaciju i informativnu listu ponude kredita svih banaka u Hrvatskoj, putem koje potrošači mogu usporediti uvjete, a uskoro i naknade za različite usluge, koje nude pojedine banke.

– Informativna lista ponude kredita sadržava osnovne informacije o kreditima banaka i kreditnih kuća. Smisao informativne liste i aplikacije mHNB je da se potrošačima omogući usporedba ponude banaka i to prema 7 osnovnih kriterija, izvijestio je guverner HNB-a Boris Vujčić.

>>>Boris Vujčić: Razmatramo alternativne odrednice zabilježenih izvoznih rezultata

Tako se netko tko namjerava podignuti kredit, po prvi puta na jednom mjestu (putem aplikacije ili na web portalu HNB-a) može informirati o kreditima u ponudi te o njima dobiti sljedeće informacije:

  1. Najveći iznos (u HRK i s valutnom klauzulom u EUR)
  2. Najduži rok (u mjesecima)
  3. Naznaka je li kredit s varijabilnom, fiksnom ili kombiniranom kamatnim stopama
  4. Referentni parametar (varijabilne i kombinirane kamatne stope)
  5. Visina efektivne kamatne stope
  6. Fiksna marža (varijabilne kamatne stope)
  7. Najveća visina naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita (svi krediti-posebno izdvojeno za kredite ugovorene prije i nakon 2010. godine)

Osim pretrage po navedenim uvjetima, vodstvo HNB-a naglasilo je kako banke koje nemaju fiksnu kamatnu stopu u ponudi kredita moraju klijentu ponuditi Informativnu listu HND-a, kako bi si potrošač, eventualno, odabrao kredit konkurencije koja ima u ponudi fiksnu kamatnu stopu. Vujčić je, osim učinjenog, najavio i kako će HNB uskoro objaviti i listu naknada banaka.

– Razlike u naknadama koje banke uzimaju za usluge, u ovom trenutku, se kreću ne nekoliko postotaka, veće nekoliko puta više ili manje. Uskoro ćemo objaviti i informativnu listu naknada, troškovnike banaka, dodao je  Vujčić.

>>>ECB: Do 2020. nova referentna kamatna stopa

Zamjene kredita s promjenjivom kamatnom stopom onima s fiksnom, potpunim ukidanjem naknade za prijevremenu otplatu kredita (čak i onih koji su ugovoreni 2010. godine), dio je preporuka koje je HNB dao bankama, a s ciljem, između ostalog i smanjenja kamatnog rizika.

Od banaka se očekuje točna i pravovremena dostava informacija, jer će se informativne liste svakodnevno ažurirati. Preporuke, među kojima i ona “…da se pri ponudi fiksne kamatne stope banke ne odstupaju od one koju trenutačno nude, odnosno tržišne stope”, te da “…klijentu ponude jasnu i transparentnu usporedbu odobrenoga kredita i novoga, kako bi potrošač lakše sagledao troškove i koristi od fiksiranja kamatne stope”, -nisu obavezne, ali postoje mehanizmi sankcioniranja Uprava onih banaka koje ne budu dostavljale podatke.

– Nadamo se kako će informativna lista i aplikacija doprijnjeti padu kamatnih stopa kao i smanjenju visina bankarskih naknada. Prema svim prilikama ponude i potražnje, uklanjanje asimetričnih podataka doprinosi korekcijama i smanjenju cijena, zaključuje guverner Vujčić.