02. svibanj 2012.

HT kupuje dionice za 1,8 milijuna kuna kao nagradu menadžmentu

T-Hrvatski Telekom, kako je i najavio prošli tjedan, objavio je program otkupa do 7800 vlastitih dionica, usvojen na današnjoj sjednici Uprave, a program je donesen u svrhu realizacije dugoročnog plana stimulacije višeg menadžmenta.

Plan stimulacije se za sada primjenjuje samo na predsjednika Uprave.Najveći broj dionica koji HT namjerava steći u okviru tog programa je 7.800, a najviši iznos koji namjerava platiti za taj broj dionica je 1,8 milijuna kuna.Prema programu otkupa vlastitih dionica, koji je objavljen na Zagrebačkoj burzi, cijena po kojoj će se kupovati dionice neće biti iznad 10 posto, odnosno ispod 10 posto prosječne tržišne cijene ostvarene prethodnog dana trgovanja.Program otkupa vlastitih dionica HT-a primjenjivat se od 2. svibnja ove najkasnije do 4. svibnja 2016. godine.