09. travanj 2013.

HUP Zagreb smanjuje temeljni kapital i isplaćuje dividendu

lider.media
lider.media

Uprava društva HUP Zagreb donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine za utorak, 14. svibnja.

Na Skupštini će između ostalog biti donesena odluka o podjeli dobiti za 2012. godinu. Iznos od 27, 5 milijuna kuna raspoređuje se na 7, 18 miliju kuna za dividendu dioničarima i to u iznosu od 16 kuna bruto po dionici te 20,3 milijuna kuna u zadržanu dobit.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu upisani kao vlasnici dionica Hup - Zagreb na dan kada dioničari stječu tražbinu za isplatu dividende.Također, odlučeno je da se temeljni kapital smanjuje se s iznosa od 181.325.200,00 kuna, za iznos od 1.651.200,00 kuna, na iznos od 179.674.000,00 kuna.

Temeljni kapital smanjuje se povlačenjem 4128 vlastitih redovnih dionica koje glase na ime, upisanih u depozitoriju koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na računu Društva Izdavatelja, oznake HUPZ-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti u iznosu od 400,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 1.651.200,00 kuna.

Povlačenjem dionica temeljni kapital Hup -Zagreb d.d. iznosi 179.674.000,00 kuna i podijeljen je na 449.185 dionice, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Za reviziju poslova društva u 2013. godini Skupština izabire revizorska tvrtka Ihs revizor d.o.o., za reviziju, financije i kontrolu, Zagreb.