15. listopad 2016.

HURA: Četiri agencije dosta za natječaj

Nerijetko se događa da oglašivači na natječaje za izbor marketinške agencije pozovu deset do petnaest agencija i sve njih, bez selekcije u početnim fazama natječaja, u igri zadrže do finala. Ta je praksa iscrpljujuća jednako za marketingaše koju sudjeluju u takvim natječajima kao i za klijenta, koji se na kraju lako izgubi u mnoštvu različitih rješenja, od kojih treba izabrati samo jedno. Agencije koje ne pobijede na natječaju u pravilu ostaju bez naknade za troškove koje su imale pri izradi rješenja. – Zadnjih se godina situacija nešto poboljšala, ali pojedini klijenti i dalje ne uvažavaju činjenicu da se u rješenje za prosječni natječaj utroše stotine radnih sati u agenciji te da su tu još i vanjski suradnici koje agencija za to mora platiti. Ima klijenata koji agencijama daju neku naknadu, ali ima i onih koji  to ne čine – kaže Luka Duboković, glavni direktor BBDO-a. Da bi se unijelo više reda u pozivne natječaje, HURA, kao strukovno udruženje tržišnoga komuniciranja, svesrdno je podržala preporuku Svjetskog udruženja oglašivača da oglašivači na zadnje krugove natječaja ne pozivaju više od četiri agencije. Sukladno toj preporuci, oglašivačima je ostavljeno na volju da u početnim fazama natječaja (u kojima se agencije tek predstavljaju sa svojim referencama i timovima) pozovu onoliko agencija koliko žele, ali se na njih apelira da u kasnijim fazama natječaja, koje podrazumijevaju (visoke) pripremne troškove agencija, broj agencija smanji na tri plus ona s kojom oglašivač trenutačno surađuje.