30. prosinac 2013.

Ingri odobreno produljenje roka za provedbu postupka predstečajne nagodbe

Savjetodavno vijeće Ministarstva financija odobrilo je Ingri produljenje roka za provedbu postupka predstečajne nagodbe za dodatnih 60 dana, a taj je rok počeo teći od 28. prosinca.

Ingra je početkom prosinca zatražila produljenje roka za provođenje postupka predstečajne nagodbe za dodatnih 90 dana, a u zahtjeva je navela da su određene prijave tražbine pogrešno podnesene te su pokrenuti pregovori sa vjerovnicima radi ispravljanja odnosno povlačenja neosnovanih prijava i usklađenja sa stvarnim stanjem.

Iz Ingre su naveli i kako su pregovori sa ključnim vjerovnicima u završnoj fazi.

Savjetodavno vijeće Ministarstva financija je na temelju navoda u zahtjevu Ingre produljilo rok za dodatnih 60 dana koji počinje teći od isteka roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, odnosno od 28. prosinca.

Postupak predstečajne nagodbe nad Ingrom otvoren je 27. kolovoza ove godine. Sveukupne obveze iskazane u revidiranoj bilanci, 31. ožujka iznosile su 860,7 milijuna kuna, a ukupne dospjele obveze, s kašnjenjem u ispunjenju više od 60 dana 630 milijuna kuna.

Prema ranije objavljenim podacima, Ingrine obveze prema vjerovnicima koje ulaze u predstečajnu nagodbu iznose 1,28 milijardi kuna, i to 835,1 milijun kuna bilančnih obveza i 450,1 milijuna kuna vanbilančnih (garancije i sudužništva).

Među mjerama financijskog restrukturiranja iz Ingre ističu refinanciranje i smanjenje postojećeg duga, stratešku orijentaciju tvrtke na osnovno poslovanje inženjeringa, fokus na inozemna tržišta te daljnje smanjenje troškova.

Preduvjet za ostvarenje strategije restrukturiranje je podrška poslovnih banaka u daljnjem poslovanju - izdavanje svih potrebnih garancija za realizaciju projekata, kao i ostalih instrumenta osiguranja plaćanja u međunarodnom i domaćem prometu, navodi se uz ostalo u dokumentima objavljenim uz predstečajnu nagodbu Ingre.

Mjere operativnog restrukturiranja obuhvaćaju optimizaciju broja zaposlenih uz zbrinjavanje viška, reviziju ugovora s dobavljačima, uvođenje nove organizacijske strukture, jačanje kontrole nad provedbom projekata i likvidaciju neaktivnih povezanih društava, i dr.