17. prosinac 2015.

Liana Keserić i Ivan Žižić novi članovi Uprave RBA

lider.media
lider.media

Na Sjednici Hrvatske narodne banke (HNB) održanoj u utorak, 15. prosinca 2015. godine, Savjet HNB-a usuglasio se s prijedlogom Nadzornog odbora Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) za imenovanje Liane Keserić i Ivana Žižića novim članovima Uprave RBA.

Liana Keserić zaposlila se u Raiffeisen banci 2001. godine u Sektoru transakcijskih poslova. Od 2005. godine obnašala je dužnost voditeljice Odjela odnosa s klijentima za transakcijske poslove u Direkciji za odnose s klijentima. U razdoblju od 2007. do 2014. godine obnašala je funkciju direktorice Direkcije reklamacija i rekonsilijacija u Sektoru podrške. Nakon toga pa do imenovanja na funkciju članice Uprave, Liana Keserić obnašala je dužnost izvršne direktorice Upravljanja odnosom s klijentima i alternativnim kanalima.

Ivan Žižić pridružio se Raiffeisen banci 1999. godine kao zamjenik izvršnoga direktora financija i računovodstva. U lipnju 2002. godine, imenovan je zamjenikom izvršnoga direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2005. godine Ivan Žižić obnaša dužnost izvršnoga direktora Sektora riznice i investicijskoga bankarstva.

„Novi članovi Uprave imaju dugogodišnje iskustvo u RBA te kvalitetno poznaju bankarsko tržište. Njihova će znanja, stručnost te vještine doprinositi i ostvarivanju poslovnih ciljeva i jačanju tržišne pozicije. Kolege će nastaviti s unaprjeđenjem organizacijskih dijelova Banke za koje su nadležni te će dodatno osnažiti Upravu, menadžment i djelatnike Banke“, izjavio je Michael Georg Müller, predsjednik Uprave RBA.

Novim imenovanjem, u nadležnosti Ivana Žižića su: Gospodarstvo i poduzetništvo u regijama, Poslovanje sa stanovništvom, Upravljanje odnosom s klijentima i alternativnim kanalima, Financijski proizvodi, Privatno bankarstvo i Upravljanje prodajom u poslovanju s gospodarstvom. Liana Keserić preuzima nadležnost za Transakcijske servise, Operativne servise, IT, Organizaciju, ICS i upravljanje poslovnim procesima, Upravljanje projektima, Nabavu, upravljanje poslovnim prostorima i općim poslovima te Sigurnost.