30. prosinac 2013.

LRH prekida proceduru zbrinjavanja radnika

Uprava Liburnia Riviera hotela d.d. (LRH), nakon konzultacija dvaju najvećih vlasnika tvrtke - SN Holdinga i četiriju liburnijskih jedinica lokalne samouprave, odlučila je da neće nastaviti sa započetom procedurom utvrđivanja i zbrinjavanja 87 radnika, priopćeno je danas iz opatijske gradske uprave.

LRH će koncentrirati svoje aktivnosti u smjeru realizacije započetih investicija i što bolje pripreme predstojeće turističke sezone te će pojačati napore za pripremu investicija koje će osigurati postizanje zadanih ciljeva u idućim godinama, stoji u priopćenju.

Grad Opatija će, pak, podržati LRH u razvojnim projektima, koje doprinose razvoju Opatije i u kojima se uvažavaju interesi lokalne zajednice, i dodatno će pojačati napore za razvoj opatijske rivijere kao destinacije, među ostalim, razvojem više kapitalnih projekata koji bi se financirali putem europskih strukturnih fondova.

Ističe se kako su Grad Opatija, općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga, kao vlasnici Nove Liburnije d.o.o., koja drži 25 posto plus jednu dionicu LRH, spremni, kao i do sada, na suradnju i pružanje potpore u cilju osnaživanja LRH, jednog od najjačih gospodarskih subjekata na Liburniji s time da restrukturiranje tvrtke bude provedeno na socijalno odgovoran način.

Želja i procjena svih zainteresiranih je da opatijska rivijera mora i može imati cjelogodišnje poslovanje te da treba pronaći ravnotežu u provođenju restrukturiranja, interesima zaposlenika i lokalne zajednice, stoji u priopćenju Grada Opatije.

U priopćenju iz gradske uprave podsjećaju da je Uprava LRH, temeljem Zakona o radu, 5. prosinca ove godine, pokrenula proceduru savjetovanja s Radničkim vijećem u vezi utvrđenja prestanka potrebe za stalnim radom za 87 radnika.

Temeljni razlog za pokretanje procedure bio je da većina predloženih radnika nije u mogućnosti odrađivati redoviti godišnji fond sati te da je za njih primjereniji ugovor o sezonskom radu. Svim radnicima bi bilo osigurano pravo na otpremninu u skladu s kolektivnim ugovorom.

Radničko vijeće LRH je 17. prosinca uskratilo suglasnost na takav prijedlog poslodavca.

Na poticaj gradonačelnika Opatije Ive Dujmića potom su obavljene konzultacije u kojima su sudjelovali gradonačelnik Dujmić, Darko Ostoja iz SN Holdinga, predsjednik Nadzornog odbora LRH Franco Palma i predsjednik Uprave LRH Igor Šehanović.

Nakon konzultacija, u kojima su svi sudionici uložili napor za iznalaženje mudre ravnoteže između svih zastupljenih interesa, kao i optimalnog razvoja opatijske rivijere i LRH, Uprava je 27. prosinca donijela odluku da neće nastaviti sa započetom procedurom, navodi se u priopćenju iz opatijske gradske uprave.