23. srpanj 2012.

Manjinskim dioničarima Belišća otpremnina od 478 kuna po dionici

lider.media
lider.media

Belišće je obavijestilo Zagrebačku burzu da će se Glavna skupština održati 28. kolovoza. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Krunoslav Ileš.

Mandat predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine. Za dopredsjednika Glavne skupštine bira se Šimo Šarčević, čiji mandat traje također četiri godine. Ostvarena dobit u 2011. godini, nakon oporezivanja, u visini od 2.651.212,31 kuna rasporeduje se u zakonske pričuve 5 posto ili 132.560,62 kuna, a u zadržanu dobit iznos u visini 2.518.651,69 kuna.

Za revizora Belišća za poslovnu 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia. Glavna skupština mora donijeti i odluku o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva Belišće d.d. na glavnog dioničara društva – društvo Duropack GmbH, uz plaćanje otpremnine u novcu. Temeljni kapital Društva iznosi 349.293.600,00 kuna i podijeljen je na 1.164.312 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 300,00 kuna.

Duropack GmbH je glavni dioničar, odnosno imatelj dionica koje se odnose na 95,73 posto temeljnog kapitala Belišća i daju pravo na 96,64 posto od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva.

Belišće drži 10.915 vlastitih dionica, ukupnog nominalnog iznosa od 3.274.500,00 kuna, koje se odnose na 0,94 posto od temeljnog kapitala Društva, a prava iz vlastitih dionica miruju.

Ne računajući vlastite dionice Društva, manjinski dioničari Društva imatelji su 38.775 dionica Društva, koje se odnose na 3,33 posto od temeljnog kapitala Društva i daju pravo na 3,36 posto od ukupnog broja glasova u Glavnojskupštini.

Duropack GmbH će za prenesene dionice manjinskim dioničarima, putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 478,00 kuna za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Osijeku.