16. prosinac 2014.

Novi članovi uprave HPB-a Mladen Mrvelj i Domagoj Karadjole

lider.media
lider.media

Hrvatska narodna banka dala suglasnost na imenovanje Mladena Mrvelja i Domagoja Karadjolea na mjesto članova Uprave HPB-a.

U Upravu Hrvatske poštanske banke ulaze dva nova člana - Mladen Mrvelj i Domagoj Karadjole nakon što je Savjet Hrvatske narodne banke 16. prosinca 2014. dao suglasnost na njihovo imenovanje.

Mladen Mrvelj i Domagoj Karadjole pridružili su se Tomislavu Vuiću, predsjedniku, i Dubravki Kolarić, članici Uprave HPB-a, svi s mandatnim razdobljem do 10. rujna 2019. godine.

Mladen Mrvelj je stručnjak za informacijsku tehnologiju s 23 godine iskustva , od toga 12 godina u bankarstvu na upravljačkim IT pozicijama. Diplomirao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a karijeru je gradio u Njemačkoj i Kanadi te u Kaliforniji gdje je od 2000. do 2006. radio kao IT menadžer u Wells Fargo Bank. Od 2007. do 2012. bio je direktor i CIO u Erste banci u Hrvatskoj, a od 2013. generalni direktor InfoSec Global, Zagreb.

Domagoj Karadjole je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 2001. godine, a u Erste grupi radi od 2002. U Erste banci u Hrvatskoj radio je kao menadžer za upravljanje rizicima i direktor Direkcije malog poduzetništva, sudjelovao je u projektu implementacije malog poduzetništva u rumunjskoj članici Erste grupe Banca Commerciala, a u Ersteu u Srbiji je od 2010. do dolaska u HPB bio na poziciji izvršnog direktora za poslovanje sa stanovništvom.