29. ožujak 2012.

Novi natječaj za nepovratna sredstva fondova EU

lider.media
lider.media

Do drugog svibnja svi zainteresirani mogu konkurirati za nepovratna sredstva u sklopu IV. komponente programa IPA - ‘Razvoj ljudskih potencijala’ - sa specifičnim programima obrazovanja odraslih. Riječ je o poslijesrednjoškolskim novim ili prilagođenim programima obrazovanja odraslih kojima se stječu dodatne kompetencije, ali nisu dio visokog obrazovanja.

Da bi se izbjegli problemi i kašnjenja u razvoju i provedbi programa, tijekom projekta neće se verificirati pilot-program. Ako za provedbe projekta poslodavci i drugi sudionici u izvođenju pilot-programa prepoznaju njegovu vrijednost i budu smatrali da je ispunio potrebe pojedinaca i zajednice ustanove za obrazovanje odraslih, mogu zatražiti verifikaciju programa i nastaviti ih provoditi i nakon završetka dodjele nepovratnih sredstava. Stoga se naknadna verifikacija potiče i smatra poželjnom. Daljnja provedba i verifikacija tih programa pokazatelj je održivosti projekata.

Suradnja s poslodavcima Opći je cilj poziva na dostavu programa jačanje sektora obrazovanja odraslih da bi odrasli polaznici bili konkurentniji na tržištu rada. Namjerava se također poduprijeti i ojačati kapacitete ustanova za obrazovanje odraslih u suradnji s lokalnom zajednicom. Upravo zbog toga smatra se prioritetom uspostaviti blisku suradnju s poslodavcima i lokalnim te regionalnim vlastima. I uspostavljanje i jačanje međusobne suradnje ustanova za obrazovanje odraslih radi unapređivanja kvalitete, relevantnosti i osuvremenjivanja specifičnih pitanja u sklopu obrazovanja odraslih.

Ciljane su skupine ravnatelji, voditeljsko osoblje, nastavnici i treneri u ustanovama za obrazovanje odraslih, lokalni poslodavci, lokalna vlast, regionalni uredi Zavoda za zapošljavanje, nevladine organizacije, pružatelji neformalnog obrazovanja i drugi te odrasli polaznici, među kojima su prioritet nezaposleni.

Što projekt mora ispuniti Projekti moraju pridonositi ispunjenju bar jednoga zadanog pokazatelja:

• broj odraslih polaznika koji su završili poslijesrednjoškolske nove i/ili prilagođene programe obrazovanja odraslih usmjerene na aktivnije sudjelovanje na tržištu rada; prikazano po spolu

• broj ustanova za obrazovanje odraslih uključenih u aktivnosti jačanja kapaciteta

• broj kompleta opreme za osposobljavanje upotrijebljenih za provedbu poslijesrednjoškolskih novih i/ili prilagođenih programa obrazovanja odraslih i nabavljenih u sklopu dodjele nepovratnih sredstava

• broj zaposlenika ustanova za obrazovanje odraslih koji su osposobljeni u projektnim aktivnostima; prikazano po spolu

• broj razvijenih poslijesrednjoškolskih novih i/ili prilagođenih programa obrazovanja odraslih

• broj uspostavljenih partnerstava između prijavitelja i partnera.

www.karzenikarzen.hr