Aktualno Poslovna scena

Deloitte: Obiteljske tvrtke prepoznaju mogućnosti poslovnih ekosustava, ali ih ne znaju iskoristiti

obiteljskih
Lider
Autor Lider

Prema novom istraživanju Centra za obiteljske tvrtke u Deloitteu: Nova generacija voditelja obiteljskih tvrtki – istraživanje poslovnih ekosustava, brojne obiteljske tvrtke koje žele napredovati u današnjem dinamičnom, složenom poslovnom okruženju moraju pomno razmotriti vrste poslovnih odnosa koji mogu proizvesti dodanu vrijednost.

>>>Poruka s konferencije Potencijali i investicije u Hrvatskoj: Manje pričati, više raditi

Termin „poslovni ekosustav“ devedesetih je uveo James F. Moore, a definira se kao organizacije koje surađuju kako bi razvile nove proizvode, zadovoljile potrebe klijenata i donijele inovacije te čije sposobnosti nadilaze sposobnosti bilo koje organizacije koja posluje sama.

Unatoč tomu što većina obiteljskih tvrtki ekosustave smatra prilikom za razvoj, čitav niz tvrtki te vrste i dalje samostalno posluje, čak i kad je riječ o organizacijama čiji se rukovoditelji smatraju jako otvorenima za suradnju.

Ekosustavi su prilika za inovaciju

Veliki dio (89%) od 575 ispitanika iz 52 država diljem svijeta smatra kako su poslovni ekosustavi njihovim organizacijama omogućili inovaciju koju samostalno ne bi bili u stanju ostvariti. No, kada je riječ o njihovu stvarnom sudjelovanju u projektima s ciljem inovacije, više od polovice ispitanika (53%) izjavilo je kako su rijetko surađivali ili nikada nisu surađivali s drugim organizacijama tijekom protekle 3 godine, što upućuje na oklijevanje i oprez barem dijela obiteljskih tvrtki kad je riječ o suradnji s vanjskim strankama. Nadalje, 32% ispitanika izjavilo je kako bi njihove tvrtke pri osmišljavanju novih usluga i/ili proizvoda surađivala isključivo s organizacijama s kojima već dugo surađuju.

>>>Europsko nogometno tržište vrijedi rekordnih 25,5 milijardi eura

Preuzimanja radi pristupa inovaciji

Preuzimanje je najčešća vrsta poslovnih kombinacija koje su ispitanici poduzeli u protekle tri godine. Osim toga, ispitanici smatraju da će u naredne tri godine broj njihovih preuzimanja premašiti broj svih drugih vrsta poslovnih kombinacija. Na pitanje zašto se odlučuju na poslovne kombinacije, 30% ispitanika kao glavni je razlog navelo „pristup inovaciji”, što je 3. najčešći razlog za odluku.

Istraživanje je isto tako uputilo na činjenicu da obiteljske tvrtke intelektualno vlasništvo smatraju iznimno vrijednim: naime, 63% ispitanika izjavilo je kako je intelektualno vlasništvo „vrlo” ili „prilično” važno njihovoj organizaciji.

>>>Krenuo projekt hrvatskih inovativnih rješenja za globalnu auto-industriju vrijedan 54 milijuna kuna

Nužnost otvorenog svjetonazora

Više od polovice ispitanika smatra da bi njihova tvrtka trebala u određenoj mjeri (prema mišljenju 53% ispitanika) ili znatno (prema mišljenju 17% ispitanika) promijeniti pristup suradnji, spajanju i preuzimanju te udruživanju, tako da njihov poslovni model može djelotvorno funkcionirati u promjenjivom poslovnom ekosustavu, a da ne zanemare obiteljsku povijest i tradiciju.

>>>Usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života dovodi do ‘izgorenosti’ sve više očeva

Nova generacija voditelja obiteljskih tvtki u Hrvatskoj

Deloitteovo istraživanje u regiji EMEA je pokazalo da vlasnici obiteljskih tvrtki nisu pretjerano skloni prepuštanju kontrole, a gotovo 2/3 ispitanika je navelo da poslovni ekosustavi predstavljaju barem djelomičnu prijetnju kontroli koju obitelj trenutno ima nad tvrtkom.

Komentari