Korona i biznis
24. prosinac 2013.

Odobrena dokapitalizacija Raiffeisen banke u Sloveniji

Dioničari Raiffeisen banke koja je u Sloveniji u postupku prestrukturiranja i reducira svoje poslovanje potvrdili su dokapitalizaciju banke s 40 milijuna eura.

Banka će izdati 500.625 novih običnih dionica, te ih po cijeni 79,90 eura ponuditi bez objave prospekta (prodajne brošure), a sadašnji dioničari imat će pravo prvokupa. Time će se broj dionica s dosadašnjih 300.887 povećati na 801.512, a osnovni kapital banke sa 17,6 na 46,8 milijuna eura.

Raiffeisen banka je nedavne stresne testove, obavljene u osam banaka u Sloveniji, uspješno izdržala, ali joj je slovenska vlada kao i drugim privatnim bankama dala rok od pola godine za dokapitalizaciju i jačanje kapitalske adekvatnosti za slučaj opasnosti bude li pomanjkanja kapitala do 2015. godine.