Aktualno Poslovna scena

Nastavak dobrih rezultata Partner banke na kraju trećeg kvartala 2017. godine

Foto: Google Streetview
Autor Lider

Partner Banka je za period od 9 mjeseci u 2017. godini, prema nerevidiranim financijskim podacima, ostvarila dobit prije rezervacija za loše plasmane u iznosu od visokih 17,1 milijuna kuna, odnosno 7,6 milijuna kuna dobiti nakon rezervacija.

Aktiva banke na kraju trećeg kvartala 2017. iznosila je 1,7 milijardi kuna, odnosno 7 posto više u odnosu na kraj 2016., kada je iznosila 1,6 milijardi kuna.

Kreditni portfelj Banke zajedno s ulaganjima u vrijednosne papire i dalje je na nivou od 1,4 milijarde kuna što predstavlja rast od 5 posto u odnosu na kraj prošle godine. Od toga se na ukupne kredite odnosi 904 milijuna kuna odnosno rast od 10 posto u odnosu na kraj 2016. godine kad je kreditni portfelj iznosio 823 milijuna kuna.

Rast kreditnog portfelja rezultat je rasta kredita pravnim osobama za 58,4 milijuna kuna u odnosu na kraj 2016. godine odnosno za 9 posto, dok je rast kredita stanovništvu rastao za 40,8 milijuna kuna odnosno za 25 posto, od čega je rast kredita iz vlastitih sredstava veći za 28 posto uz nastavak smanjenja kredita iz HBOR-a za 29 posto. Krediti financijskim institucijama su za 3 posto manji u odnosu na 2016. godinu.

Ukupni depoziti banke krajem rujna 2017. iznosili su 1,3 milijarde kuna, što je 8 posto više u odnosu na kraj prošle godine, kada su iznosili 1,2 milijarde kuna. Depoziti po viđenju rasli su za 18 posto od čega je najveći rast bio na depozitima stanovništva za 28 posto dok su depoziti trgovačkih društava rasli za 6 posto. Oročeni depoziti veći su u odnosu na kraj 2016. godine za 5 posto gdje su za razliku od depozita po viđenju, značajnije rasli depoziti trgovačkih društava za 49 posto, a depoziti stanovništva za 3 posto.

Neto kamatni prihodi veći za 1,7 milijuna kuna

Na kraju trećeg kvartala Neto kamatni prihodi Banke veći su za 1,7 milijuna kuna, odnosno 6 posto. Neto prihodi od naknada i provizija zabilježili su pad od 3 posto kao posljedica sniženja naknada prvenstveno u deviznom platnom prometu. Ostali nekamatni prihodi su na visokoj razini od gotovo 10 milijuna kuna, iako su u padu u odnosu na prošlu godinu budući da je prošla godina imala visoko izvanredne rezultate na kupoprodaji vrijednosnih papira. Ukupni neto prihodi unatoč tome što su manji od prošle godine za 5 posto, iznimno su visoki i iznad planiranih, te iznose 45,6 milijuna kuna.

Banka i dalje ima značajan trend smanjenja ukupnog rizika neto NPL portfelja za značajnih 12,6 posto odnosno s 88,8 milijuna kuna na 77,6 milijuna kuna. Rezultat je to kontinuirane uspješne naplate rizičnih plasmana, dok su novi kreditni plasmani radi strožih kreditnih politika uredni u otplati svojih dugovanja.

Stopa adekvatnosti regulatornog kapitala od 16,11 posto uz dobro i profitabilno poslovanje te smanjenje ukupnih loših plasmana osigurava dugoročnu stabilnost i održivost Banke.

Partner banka dalje u svom radu planira povećanje kvalitetnog i dobro osiguranog kreditnog portfelja, rast depozitne mase te daljnje smanjenje NPL portfelja, čime očekuje još značajnije poslovne rezultate na kraju godine.


Pratite Lider na društvenim mrežama linkedininstagram
 
 

Komentari