27. kolovoz 2013.

Povećali dobit 45 posto zbog ‘opreznog pristupa tržištu‘

lider.media
lider.media

Unatoč nepovoljnom gospodarskom okruženju te suprotno negativnom trendu profitabilnosti ukupnog bankarskog sustava, OTP banka Hrvatska je objavila kako je u prvoj polovici godine ostvarila 49 milijuna kuna dobiti (prije oporezivanja), što je za 45% više nego je ostvareno u prvom polugodištu prošle godine.

Glavni razlog dobrog poslovnog rezultata, navode u banci, proizlazi iz manjih troškova rezervacija za kreditne gubitke u tekućoj godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvaren je povrat na prosječni kapital od 5,12%, što je iznad povrata ukupnog sustava (3,51%).

- Povećanje dobiti zahvaljujemo ponajviše vrlo konzervativnoj politici kreditiranja i rezervacija, kao i opreznom pristupu tržištu. Posebno mi je drago što smo uspjeli održati stalno povećanje tržišnih udjela, što se nadam da ćemo zadržati i do kraja godine – kaže Balázs Békeffy, predsjednik Uprave OTP banke, koji ističe kako ni u vrijeme krize banka nije smanjivala broj zaposlenika.

Operativni rezultat banke porastao je za 2%, najvećim dijelom rastom neto prihoda od naknada za 3% te prihoda od kupoprodaje deviza za 9%. Istovremeno, neto prihodi od kamata bilježe lagani pad od 2%, uzrokovan negativnim trendom na tržištu kamatnih stopa kredita, što banka nastoji ublažiti upravljanjem cijenama svojih izvora. Najveći dio izvora su i dalje depoziti stanovništva koji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine rasli za 2%, dok je ukupna bilanca banke zabilježila rast od 4%.

U prvoj polovici godine OTP banka je ostvarila rast u segmentu kreditiranja stanovništva i gospodarstva. Krajem lipnja 2013. OTP banka je zauzimala 3,26% tržišta svih kreditnih institucija mjereno aktivom, dok je u segmentu ukupnih kredita tržišni udjel iznosio 3,37%.

Svoj najveći tržišni udjel banka bilježi u segmentu kreditiranja stanovništva od 4,66% te depozita stanovništva od 5%. Navedeni rezultati pozicioniraju OTP banku na 6. mjesto hrvatskog bankarskog sektora prema ostvarenom rezultatu u prvom dijelu ove godine. Na dan 30. lipnja 2013. OTP banka je imala adekvatnost kapitala u visini od 16%.