Poslovna scena

Predlaže se rješavanje sporova kupaca i trgovaca online

Potrošačka politika dio je strateškog cilja Europske unije za poboljšanje kvalitete života svih građana. Novi europski sveobuhvatni pristup poboljšanju zaštite i sigurnosti potrošača pružit će kupcima više informacija i omogućiti pravnu zaštitu u slučajevima koji su nepovoljni za kupca.

Pravila EU za zaštitu potrošača među najjačima su u svijetu. No, kako se suočiti sa sve sofisticiranijim tržištem koje nudi sve više složenih proizvoda, usluga i ’prodajnih taktika’?  Radi svladavanja tih izazova, Europska komisija predlaže razvoj još sveobuhvatnijeg pristupa zaštiti potrošača, koji bi povećao povjerenje potrošača te utjecao na jačanje tržišnog natjecanja i gospodarski rast. U tu je svrhu Europska komisija u ožujku 2007. usvojila Strategiju politike zaštite potrošača za razdoblje 2007.-2013. Vizija Komisije je do 2013. postaviti univerzalni set pravila za dobrobit potrošača i trgovaca.
Prioriteti strategije su povećanje povjerenja potrošača na unutarnjem tržištu, što pridonosi poboljšanju konkurentnosti privrede, jačanje pozicije potrošača na tržištu kroz razvoj alata za njihovo obrazovanje, osiguranje da su potrošačka pitanja uzeta u obzir u svim politikama EU, komplementarna potrošačka politika država članica te prikupljanje podataka vezanih uz potrošnju za podršku razvoja novih prijedloga zakona i drugih inicijativa

Prilagodba novom dobu Tijekom sljedeće dvije godine Strategija će poboljšati sigurnost potrošača kroz jače zakone i učinkovitije praćenje tržišta, povećati dostupnost informacija kupcima, npr. mjesta gdje kupci mogu podnositi žalbe, ubrzati provedbu i jačati proces pravne zaštite potrošača, uskladiti prava potrošača s promjenama u društvu, npr. prilagodba zakona digitalnom dobu, prilagodba potrebama ugroženih potrošača i lakši odabir održivih roba i usluga.

Strategija će se usredotočiti na jačanje zaštite potrošača i sigurnosti pri kupnji hrane, putovanjima, odabiru energetskih usluga, upravljanju financijama i kupnji preko interneta. Prošle godine donesen je prijedlog za pružanje usluga rješavanja izvansudskih sporova između potrošača i trgovaca. Mjere će omogućiti potrošaču alternativno rješavanje sporova (Alternative Dispute Resolution, ADR), gdje će neutralna (treća) strana predložiti rješenje ili posredovati između trgovca i kupca. Kupci koji kupuju robu preko interneta iz druge države EU također će se morati obratiti rješavanju sporova online (Online Despute Resolution, ODR).

Slabi hrvatski rezultati Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske ’Potrošač’ upozorava na trenutačno loše stanje u državi po pitanju zaštite potrošača. Ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača (15. ožujka) iskoristilo je da bi upozorilo na potpuni nered i pravni kaos. Hrvatska ima malo jakih, operativnih i iskusnih udruga za zaštitu potrošača, koje tijekom proteklih 12 godina sustavno informiraju, educiraju i savjetuju potrošače. Na žalost, takve se udruge često marginaliziraju i financijski zanemaruju. Hrvatska kao zemlja pristupnica Europskoj uniji potpisala je ‘Ubrzanu integraciju hrvatskog sustava u sustav zaštite potrošača i zdravlja EU’ i sukladno tome treba ozbiljno i poraditi na tome kako bismo bili spremni za ulazak u članstvo EU iintegraciju hrvatskoga tržišta u jedinstveno tržište Europske unije.

Mjere EU omogućit će potrošaču alternativno rješavanje sporova (Alternative Dispute Resolution, ADR), gdje će neutralna (treća) strana predložiti rješenje ili posredovati između trgovca i kupca.

Komentari