05. listopad 2012.

Prevoditeljima je fiskalna blagajna obveza, kladioničarima nije

U proceduri je donošenje Zakona o fiskalizaciji, koji bi trebao stupiti na snagu i početi se primjenjivati od 1. siječnja 2013. godine, a kojim se propisuje obveza izdavanja računa preko elektroničkih naplatnih uređaja izravno povezanih s Poreznom upravom.

Zakonom se namjerava uvesti potpunija kontrola i nadzor Porezne uprave nad prometom poduzetnika koji isporuke dobara i usluga naplaćuju u gotovini, s ciljem bolje naplate poreza, suzbijanja sive ekonomije i smanjivanja poreznih utaja. Pri tome se pojam gotovinske naplate definira šire od dosadašnjih definicija, pa se osim izravne predaje novčanica pod gotovinskom naplatom smatra i plaćanje čekovima, kreditnim karticama i drugim sredstvima plaćanja, sve osim izravnog plaćanja preko transakcijskih bankovnih računa.

Tko je, a tko nije obveznik Obveznici provođenja fiskalizacije pravne su i fizičke osobe obveznici poreza na dobit i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Ustanove, udruge i druge pravne osobe koje nisu obveznici poreza na dobit nemaju obvezu fiskalizacije iako možda neke isporuke naplaćuju u gotovini.

Poduzetnici koji ostvaruju promete prodajom karata i žetona u putničkom prometu, prodajom ulaznica, prodajom na tržnicama, od prodaje tiska, vlastitih poljoprivrednih proizvoda, prodajom proizvoda i usluga u poštanskom prometu, od igara na sreću i zabavnih igara, prodajom putem automata, pružanjem bankarskih usluga i poduzetnici koji ostvareni promet evidentiraju preko instaliranih mjernih uređaja (npr. struja, plin, telefon) nisu obveznici fiskalizacije. Neki od tih poduzetnika ni prema propisima o porezu na dodanu vrijednost ne moraju izdavati račune. Predviđeno je da osim nabrojenih, Vlada može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobađanju neke djelatnosti od obveze fiskalizacije.

U tri faze Postupak fiskalizacije provodit će se u tri faze. U prvoj fazi, počevši od 1. siječnja 2013. godine, elektroničke naplatne uređaje povezane online s Poreznom upravom moraju instalirati trgovačka društva koja su prema propisima o računovodstvu klasificirana kao srednji i veliki poduzetnici te svi poduzetnici neovisno o veličini koji obavljaju usluge smještaja, pripreme i usluživanja hrane. 

U drugoj fazi, od 1. travnja 2013. obveza fiskalizacije uvodi se za trgovce na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala i za osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (odvjetnici, bilježnici, liječnici, stomatolozi, veterinari, tumači, prevoditelji, arhitekti, inženjeri, porezni savjetnici, revizori i dr.). Napokon, u trećem koraku, od 1. srpnja 2013. fiskalizacija postaje obvezna za sve ostale poduzetnike, osim onih koji nisu obveznici fiskalizacije.

‘Bogatiji’ račun Poduzetnici kojima je propisana obveza fiskalizacije morat će svakom kupcu koji plaća predajom novčanica, čekom ili kreditnom karticom izdati račun putem e-naplatnog uređaja. Povećava se broj elemenata koje mora sadržavati račun. Osim podataka o izdavatelju i datumu izdavanja, uobičajenom nazivu i cijeni isporučenih dobara i usluga razvrstanih prema poreznim stopama, račun će morati sadržavati i podatak o vremenu njegova izdavanja (sat i minuta), oznaku operatera na naplatnom uređaju, način plaćanja, jedinstveni identifikator koji će dodijeliti Porezna uprava i zaštitni kod izdavatelja računa. Jedinstveni identifikator je oznaka koju će prije izdavanja računa putem uspostavljene elektroničke veze u nekoliko sekundi dodijeliti Porezna uprava. Račun će morati biti potpisan digitalnim certifikatom. 

Oznaka vremena izdavanja računa omogućit će i kontrolu radnog vremena zaposlenika koji je izdao račun. Na kraju svakoga radnog dana porezni obveznik dužan je Poreznoj upravi dostaviti zbirno izvješće o gotovinskom prometu ostvarenom toga radnog dana. Propisan je i način postupanja u slučaju kad se iz bilo kojeg razloga ne uspije uspostaviti telekomunikacijska veza s Poreznom upravom, kad se račun stornira, kad naplatni uređaj izlazi iz funkcije i drugi slučajevi nastupa objektivnih okolnosti koje bi privremeno onemogućile vezu online s Poreznom upravom. Novo je i da će kupac moći slanjem SMS poruke ili upita na web-servis Porezne uprave provjeriti je li račun koji mu je izdan prijavljen Poreznoj upravi.

‘Mali’ obveznici - Mogu bez blagajne, ali s ovjerenom knjigom

Obveznici poreza na dohodak koji ne vode poslovne knjige, nego porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu, smatraju se malim obveznicima fiskalizacije. Oni neće morati izdavati račune preko elektroničkih naplatnih uređaja, ali će morati izdavati račune uvezane u posebnu knjigu koju prije početka upotrebe treba ovjeriti u Poreznoj upravi.