06. lipanj 2012.

Razlike između dva zakona koja potiču zapošljavanje

Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na plaću za poslodavce koji zaposle radnika bez radnog iskustva uvedeno je Zakonom o doprinosima i poslodavci se tom pogodnošću koriste od 1. siječnja 2009.

Stupanjem na snagu novog Zakona o poticanju zapošljavanja ta se poticajna mjera od 31. svibnja 2012. povećava u dva smjera: širi se krug osoba za koje poslodavci, ako ih zaposle, imaju pravo na oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na plaću i produljuje se razdoblje korištenja tom olakšicom. Od 31. svibnja poslodavci će ostvarivati olakšice na temelju oba zakona, ali ne za istu zaposlenu osobu, stoga je važno upozoriti na razlike u načinu i uvjetima korištenja olakšicom.

Za koga olakšice Prema Zakonu o doprinosima poslodavac koji zaposli osobu bez ijednog dana radnog iskustva godinu dana oslobađa se od obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje (stopa od 13 posto), zaštitu zdravlja na radu (stopa od 0,5 posto) te doprinosa za zapošljavanje (1,7 posto). Oslobođenje se ostvaruje samo za osobe koje tim zaposlenjem prvi put stječu status mirovinskog osiguranika. Ako osoba ima mirovinski staž na osnovi roditeljstva (moguće do 12 mjeseci), ipak se smatra osobom koja prvi put stječe status osiguranika, pa poslodavac ima pravo na olakšicu.Prema Zakonu o poticanju zapošljavanja pak poslodavac ima pravo na oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na plaću za nezaposlenu osobu koja nema radnog iskustva u zvanju za koje se školovala iako možda ima radnog staža ostvarenog na drugim poslovima, bilo prije bilo tijekom školovanja.

Isto tako, poslodavac ima pravo na olakšicu ako zaposli osobu koja se dulje od 90 dana vodi u evidenciji nezaposlenih, a nema više od godinu dana radnog staža. Olakšica se ostvaruje i za radnika koji se dulje od dvije godine vodi u evidenciji nezaposlenih, neovisno o tome koliko ima evidentiranoga radnog staža. Dakle, cilj je potaknuti poslodavce na zapošljavanje radnika koji imaju do godinu radnog iskustva i zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba. Za njih poslodavac ima pravo na oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa na plaću (ukupna stopa od 15,2 posto) do dvije godine.

Razlike u trajanju olakšice Razlike su i u trajanju olakšice. Prema Zakonu o doprinosima olakšica se može upotrebljavati do godinu dana, a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja do dvije godine. Zakon o doprinosima omogućuje da se to produlji i nakon godinu dana od zaposlenja ako se osoba prije isteka tog roka koristila pravom na rodiljski odnosno roditeljski dopust i ostvarivala naknadu plaće na teret državnog proračuna. Zakon o poticanju zapošljavanja poslodavcu ne omogućuje produljeenje olakšice za razdoblja u kojima se radnik prije proteka dvije godine od zaposlenja koristio pravima na osnovi roditeljstva.

Postupak ostvarivanje olakšica prema Zakonu o doprinosima vrlo je jednostavan. Poslodavac samo treba od Zavoda za mirovinsko osiguranje pribaviti potvrdu da je riječ o osobi koja prvi put stječe status osiguranika i pri isplati mjesečnih plaća za odgovarajući iznos smanjuje osnovicu za obračun doprinosa na plaću. Sve dok je taj radnik kod njega u radnom odnosu, a najdulje godinu dana, poslodavac uplaćuje manje svote doprinosa. Prestanak radnog odnosa tog radnika ili drugih radnika zaposlenih kod poslodavca ni na koji način ne utječe na iskorištenu olakšicu. Također, pravo na olakšicu ne ovisi o izvršavanju drugih poslodavčevih fiskalnih obveza.

Kako se obračunava I prema Zakonu o poticanju zapošljavanja poslodavac sâm obračunava olakšicu tako da umanjuje osnovicu za obračun doprinosa na plaću. Međutim, da bi se koristio olakšicom mora za njezinog trajanja zadovoljavati nekoliko uvjeta: redovito isplaćivati plaće svim radnicima koje zapošljava i plaćati doprinose i porez na dohodak pri isplati plaće. Za trajanja olakšice nijednom radniku ne smije otkazati ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga. Ne ispuni li bilo koji od tih uvjeta, dužan je u roku od 30 dana obračunati i uplatiti sve doprinose kojima se koristio kao oslobođenjem. Zavod za mirovinsko osiguranje, Zavod za zapošljavanje i Porezna uprava razmjenjivat će podatke kako bi se omogućili praćenje i kontrola poslodavaca koji upotrebljavaju poticajne mjere iz Zakona o poticanju zapošljavanja.

Praćenje i obveze poslodavca protežu se i na razdoblje nakon dvije godine, tj. nakon razdoblja korištenja olakšicom za radnika. Ako poslodavac ne zadrži tog radnika u radnom odnosu još najmanje godinu dana, neće moći ostvariti pravo na olakšicu za drugu novozaposlenu osobu. Da bi se nadzornim tijelima omogućili praćenje primjene propisa i provedba odgovarajućih mjera, predviđeno je da se već na potvrdi koju u trenutku zapošljavanja izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje naznači prema kojem će zakonu poslodavac na temelju te potvrde upotrebljavati oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa.