05. rujan 2013.

RBI preuzima potpunu kontrolu nad hrvatskom podružnicom

Raiffeisen Bank International (RBI) dogovorio je otkup preostalog manjinskog udjela u Raiffeisenbank Austria (RBA) radi preuzimanja potpune kontrole nad tom svojom hrvatskom podružnicom, doznaje se iz RBI-ja.

Do kraja godine RBI planira od tri dioničara u sklopu holding kompanije Raiffeisenbank Zagreb Beteiligungsgesellschaft mbH otkupiti taj 25-postotni udio.

Ta tri dioničara holdinga su Raiffeisenbank Zagreb Beteiligungsgesellschaft - Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, vlasnik 60 posto udjela, te Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Ag i Raiffeisenverband Salzburg regG, koji ravnopravno dijele preostalih 40 posto.

Po novoj vlasničkoj strukturi, RBI će biti neizravno potpuni vlasnik hrvatske podružnice. Tu transkaciju moraju još odobriti regulatiorne agencije.

Oktup manjinskog udjela dio je procesa optimizacije vlasničke strukture unutar grupe, koji je u tijeku, a provodi se u sklopu priprema za uvođenje strožih banakrskih pravila pod nazivom Basel 3, navode iz RBI-ja.

RBI je već prošle godine u sličnim transakcijama otkupio manjske udjele u češkoj, slovačkoj i mađarskoj podružnici.