21. ožujak 2012.

Tehnika dobila poslove u Koprivnici vrijedne gotovo 28 milijuna kuna

lider.media
lider.media

Građevinska tvrtka Tehnika potpisala je ugovor o izgradnji stambeno-poslovne građevine u Koprivnici te o tome obavijestila Zagrebačku burzu.

Ugovor je potpisan sa investitorom Coart d.o.o. iz Koprivnice, a cijena ugovoreni radova je 3,5 milijuna kuna bez PDV-a.Početak radova dogovoren je 26.3. 2012., a završetak se predviđa 4,5 mjeseci nakon uvođenja u posao.Tehnika je izvijestila i da je sklopila s Gradom Koprivnicom ugovor o izgradnji niskoenergetske građevine ‘Palača pravde‘, vrijedan 23,92 milijuna kuna.Njezino društvo kćer Tehnika-projektiranje, pak, sklopilo je ugovor o izradi projektne dokumentacije privođenja namjeni Palače pravde, također s Gradom Koprivnicom. Vrijednost radova projektiranja druge faze iznosi 473.200 kuna bez PDV-a.Početak gradnje planiran je za 26. ožujka, a završetak 1. studenoga ove godine, stoji u priopćenju.Dionica Tehnike pola sata nakon otvaranja bila je u minusu 2 posto te se držala na cijeni od 1214 kuna.