01. srpanj 2015.

Teva u Zagrebu otvorila najveći centar za ljudske potencijale u Europi

Teva je u Zagrebu otvorila i treći uslužni centar. Globalna farmaceutska kompanija je u okviru svoje hrvatske tvrtke Plive, nakon uslužnog centra za informatiku i financije, otvorila novi centar za ljudske potencijale.

Centar administrativnih aktivnosti za ljudske potencijale pokrivat će Njemačku, Italiju, Mađarsku, Švicarsku, Austriju, Grčku, Hrvatsku, zemlje Jugoistočne Europe i Bugarsku. Centar u Zagrebu će biti najveći u Europi i podržavat će oko 11 tisuća zaposlenika u Tevi s administrativnim procesima vezanim uz ljudske potencijale.

Njemačka je prva zemlja u procesu integracije u Centar administrativnih aktivnosti Zagreb, a postupno će se prebaciti i druge lokacije. Planirano je zapošljavanje 30-ak novih zaposlenika do kraja iduće godine. Predsjednik Uprave Plive Mihael Furjan ovom prigodom je najavio i skorašnje otvaranje četvrtog Tevinog uslužnog centra u Zagrebu, za nabavne aktivnosti, koji će pokrivati veći dio Europe. U centru za IT zaposleno je oko 140 ljudi, u financijskom centru radi njih 40-ak, u novootvorenom centru za ljudske potencijale očekuje se zapošljavanje 30-ak ljudi, a budući centar za nabavu trebao bi imati osjetno više zaposlenih od njega.

– Ljudi su naš ključni resurs i sve naše uspjehe možemo zahvaliti upravo njima. Otvaranje ovog centra potvrda je da je kvaliteta zaposlenika i procesa prepoznata na i internacionalnoj razini – rekao je Furjan.

Niels Walch, viši potpredsjednik za ljudske potencijale Teva Europe, izjavio je kako osnivanje administrativnih centara za ljudske potencijale doprinosi poboljšanju kvalitete, usluga i podrške odjela ljudskih potencijala ukupnom poslovanju Teve.

– Na ovaj način osigurat ćemo visoku kvalitetu usluge svim našim zaposlenicima. Prilikom odabira lokacije za ovakav centar vodili smo računa o nizu kriterija, a Zagreb je odabran radi duge tradicije izvrsnosti i efikasnosti u upravljanju procesima u ljudskim potencijalima te radi kvalificirane radne snage – rekao je Walch.

Ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak istaknuo je ovom prilikom kako su se interesi Teve, Plive i Hrvatske poklopili jer je farmcija jedna od četiri strateške grane hrvatske industrije.

– Osim zapošljavanja, nove Tevine investicije donose i pozitivan imidž Hrvatskoj jer i druge globalne kompanije vide da ona tu ulaže u proizvodnju, uslužne centre itd. – rekao je Vrdoljak.