15. travanj 2016.

Tomislav Vuić: HPB je primjer da se može postići i naizgled nemoguće

lider.media
lider.media

Predsjednik Uprave HPB-a Tomislav Vuić prezentirao je proces dokapitalizacije i reorganizacije najveće banke u hrvatskom vlasništvu te najavio rast i u 2016.

„Hrvatska poštanska banka, a to smo i svi mi koji u njoj radimo, postigla je u 2015. sve što je priželjkivala. Bilo je potrebno puno rada, motivacije i nešto sreće. Od banke koja je u prošlosti proglašavana slučajem na stranicama crne kronike, sada smo slučaj koji se prezentira na konferenciji o budućnosti javnih poduzeća“, rekao je Tomislav Vuić, predsjednik Uprave HPB-a, predstavljajući na konferenciji Lider akademije, OFEL-a i CIRU-a u Dubrovniku nedavnu reorganizaciju i dokapitalizaciju najveće banke u hrvatskom vlasništvu.

Iako se na početku činilo nemogućim, HPB je dobila suglasnost Europske komisije za dokapitalizaciju i 2015. osigurala novi kapital. Istodobno, banka je uvela novu organizaciju i novu korporativnu kulturu čime je stala uz bok stranim bankama na putu da postane bolja od njih. Svojim najboljim financijskim rezultatom od osnivanja, 123 milijuna kuna neto dobiti i prinosom na kapital od 9,4%, banka je prošle godine premašila plan prezentiran Europskoj komisiji i potencijalnim investitorima u vrijeme priprema za dokapitalizaciju.

HPB je u 2015.:  

-  najuspješnija banka po prinosu na kapital

-  3. banka po visini dobiti

-  4. po broju klijenata

-  7. po veličini aktive

-  2. po broju gotovinskih transakcija u platnom prometu

-  1. po preporukama i među vodećima po povjerenju klijenata (prema nezavisnim istraživanjima).

HPB ima više od 640 tisuća klijenata, više od 420 tisuća tekućih računa te 8,6 milijardi kuna depozita građana. Nasuprot padajućem tržišnom trendu, rast kredita u HPB-u 2015. rezultirao je povećanjem  tržišnog udjela u kreditima građana. Tržišni udio u depozitima je također viši, s obzirom na brži rast HPB-a od tržišta.

Tomislav Vuić najavio je da HPB u 2016. planira rast imovine na 18,1 mlrd kuna s prošlogodišnjih 17,7 milijardi, kao i povećanje tržišnih udjela u ukupnoj imovini, kreditima i depozitima građana. Planirana je operativna dobit od 321 milijun kuna i neto dobit od 181 milijun, 47% više nego prošle godine. U planu je daljnji rast profitabilnosti s prinosom na kapital od 9,9% u 2016. godini.