Aktualno Poslovna scena

Udruga Franak: Unatoč konverziji kredita u francima banka mora vratiti preplaćene kamate

Franak
Lider
Autor Lider

Županijski sud u Vukovaru pravomoćno je utvrdio da Hypo/Addiko mora vratiti Dinku i Snježani Kukurin 33.500 kuna preplaćenih kamata čemu se moraju pribrojiti i pripadajuće zatezne kamate, pa će to ukupno biti oko 50.000 kuna koje banka mora platiti tužiteljima te mora platiti sudske troškove u iznosu oko 13.000 kuna, objavila je Udruga Franak.

Odvjetnica koja je zastupala supružnike Kukurin bila je Ivona Rus iz Rijeke.

Obitelj Kukurin izvršila je konverziju CHF kredita nakon pozitivne prvostupanjske presude Općinskoga suda u Rijeci, a Županijski sud u Vukovaru potvrdio je presudu Suda u Rijeci.

>>>Hrvoje Kačer o ovrsi zbog kredita u franku: Banke bi trebale žuriti nuditi nagodbe strankama

To je novo ohrabrenje svim dužnicima koji su konvertirali CHF kredite da će svi oni na kraju imati pravo na sveukupno obeštećenje, unatoč konverziji CHF kredita, naglašava Franak u svom priopćenju i ponavljaju da postoji i najmanje 6 rješenja županijskih sudova u Zagrebu, Zadru i Rijeci iz čijih presuda proizlazi da izvršenom konverzijom nisu sanirani razlozi za ništetnost ugovorene odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi, da ništetan ugovor ili njegov dio ne postaje valjan onda kada uzrok ništetnosti naknadno nestane, da je obnova bez učinka ako je prijašnja odredba bila ništetna te da tužitelji, bez obzira na aneks, imaju interes utvrđivati ništetnost ugovornih odredaba iz osnovnog ugovora.

>>>Pravomoćna presuda: Banka vratila 150.000 kuna preplaćenog kredita u francima

Supružnici Kukurin najavljuju ujedno novu tužbu za ništetnost ugovora na temelju kolektivne presude Visokoga trgovačkog suda, kako bi dobili potpuno obeštećenje od banke.

Komentari