03. lipanj 2016.

Vanjski suradnici birat će se javnim natječajem

Europska komisija odlučila se prije nekoliko dana pozabaviti jednom od delikatnijih tema kada je u pitanju transparentno funkcioniranje europske egzekutive – vanjskim stručnim skupinama. Trenutačno Komisiju savjetuje oko 800 stručnih skupina koje sudjeluju u kreiranju zakonske regulative Europske unije i premda ne donose izravno odluke, niti obvezuju Komisiju, često imaju velik utjecaj na konačne odluke. Za mnoge jedan od većih primjera sumnjiva vanjskog utjecanja na važne odluke sada je reguliran novim pravilima s ciljem izbjegavanja sukoba interesa, povećanja transparentnosti i uravnotežene predstavljenosti različitih interesa.

Tko je izuzet

Kako objašnjavaju u Komisiji, prema novim pravilima svi odjeli Komisija morat će članove stručnih skupina birati javnim natječajem, osim one koji predstavljaju države članice, treće zemlje, institucijef EU ili međunarodne organizacije. Kriteriji moraju biti jasni i uključivati podatke o potrebnoj ekspertizi i interesnim skupinama na koje se odnosi, a transparentnost će biti povećana i objavom relevantnih dokumenata poput agendi, bilješki sastanaka te stručnih mišljenja i dokumenata. Jednako tako, u slučaju usvajanja mišljenja stručne skupine glasovanjem, mišljenja stručnjaka u manjini mogu biti objavljena uz njihovo dopuštenje. – Kad osmišljavamo pravila i politike, trebamo pomoć vanjskih stručnjaka kako bismo to napravili pravilno. Građani s pravom očekuju da se to čini na transparentan i ujednačen način. Zahvaljujući mjerama koje smo danas poduzeli, Komisija će imati velike koristi od visokokvalitetne ekspertize i istovremeno izbjeći moguće sukobe interesa, a javnost će nas moći pozvati na odgovornost – popratio je predstavljanje novih pravila prvi potpredsjednik Komisije Frans Timmermans.

Procjene sukoba interesa

Što se uklanjanja sukoba interesa tiče, odjeli Komisije morat će izrađivati posebne procjene sukoba interesa za pojedince koji su imenovani u osobnom svojstvu (oni koji nisu imenovale članice, treće zemlje, EU i međunarodne institucije), a od kojih se očekuje nezavisno djelovanje u javnom interesu. Procjene će biti napravljene na temelju Standardne deklaracije interesa koju će ti pojedinci podastrijeti, a koja će potom biti objavljena u Registru stručnih skupina. Važno je napomenuti da stručnjaci koji se jave kao predstavnici specifičnih interesa ili organizacija mogu biti članovi neke stručne skupine samo ako su registrirani u Registru transparentnosti, s tim da će i Registar biti reorganiziran u svrhu bolje jasnoće i transparentnosti. Nova će kategorizacija odvojiti organizacije poput kompanija, nevladinih organizacija i sindikata od javnih entiteta, a onda će biti razvijena i dodatna potkategorizacija.