19. studeni 2013.

Vlada FBiH prodaje svoj udio u "Energopetrolu" čiji je većinski vlasnik INA-MOL

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u utorak je donijela odluku o prodaji svog vlasničkog udjela u sarajevskoj tvrtki "Energopetrol", koja je od 2006. godine u većinskom vlasništvu konzorcija INA-MOL.

Kako je priopćeno nakon sjednice federalne vlade održane iza zatvorenih vrata, "usvojen je program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH s planom privatizacije za 2013. godinu u dijelu koji se odnosi na prodaju 22,1214 posto državnog kapitala u ‘Energopetrolu‘ Sarajevo".

Agencija za privatizaciju je zadužena poduzeti aktivnosti na prodaji državnog kapitala u "Energopetrolu".

Donesena je i odluka o metodu privatizacije pa će tako 22 posto državnih dionica odnosno njih 1.215.111 biti ponuđeno na prodaju na burzi.

Nakon pregovora oji su trajali godinu i pol, INA i MOL prije sedam godina kupili su 67 posto vlasničkog udjela u sarajevskoj naftnoj tvrtki preuzevši tako i veliki naftni terminal kod Sarajeva te brojne benzinske crpke.

Cijena koju su tada ponudili bila je 112,5 milijuna eura s tim da je 37,5 milijuna bilo namijenjeno pteuzimanju većinskog vlasničkog udjela a ostatak se odnosio na planirane investicije koje ni do danas nisu u cjelostio realizirane.

Preostalih 11 posto vlasničkog udjela u "Energipterolu" u vlasništvu je malih dioničara.