Poslovna scena

Zbog poreznika kapital treba iz Hrvatske skloniti na sigurno

U Ministarstvu financija sigurno misle da primjenom odredbi Općega poreznog zakona prihvaćenoga 12. srpnja 2012. mogu naplaćivati porezni dug nastao u godinama prije donošenja tog zakona.

Na naše prvo novinarsko pitanje poreznici su izbjegnuli izravan odgovor, a onda su tek u odgovoru na drugo pitanje potvrdili: ‘Ako se utvrdi da je osoba koja vodi poslove društva ili član društva zloporabila svoj položaj (prava), što je utjecalo na nemogućnost naplate poreznog duga, tad se porezni dug koji je nastao prije stupanja na snagu prije navedenih izmjena Općega poreznog zakona može naplatiti od tih osoba koje za porezni dug društva odgovaraju kao porezni jamci.’

Takvim tumačenjem izmjena Općega poreznog zakona od 12. srpnja poreznici izbjegavaju obvezu da prethodno u sudskom kaznenom postupku dokažu zloporabu položaja (i prava). Retroaktivna primjena odredbi naknadno prihvaćenog zakona na (sudski nedokazane) kaznene prekršaje u izravnoj je suprotnosti s Ustavom i odredbama Kaznenog zakona. Tako Ministarstvo financija stvara pravnu nesigurnost i antipoduzetništvo u Hrvatskoj te uskraćuje temeljna ljudska prava na sudsku zaštitu. Ma kakvo sudstvo bilo, ono jedino nadzire (ne)zakonitost rada tijela državne uprave, u konkretnom slučaju Porezne uprave Ministarstva financija.

Vrijedi u cijelosti objaviti tekst odgovora poreznika na novinarsko pitanje otkada točno može potjecati porezni dug pravne osobe zbog kojeg se fizičku osobu može pozvati na odgovornost prema odredbama najnovijeg Zakona o izmjenama i dopunama Općega poreznog zakona.
‘Nakon što su poduzete sve mjere ovrhe radi naplate poreznog duga od društva (glavnog dužnika) te je porezni dug ostao u cijelosti ili djelomično nepodmiren, on se tek tada može naplatiti iz imovine osobe za koju se utvrdi da je zloupotrijebila svoja prava. Odgovornost na osnovi poreznog jamstva ne može se utvrđivati za obveze društva (glavnog dužnika) za koje je nastupila zastara prava na naplatu ako je društvo za to istaknulo prigovor zastare te za obveze za koje je nastupila zastara prava na utvrđivanje poreznog jamstva. Zastara prava na utvrđivanje poreznog jamstva počinje teći nakon isteka godine u kojoj je karakteristična činidba počinjena i prekida se svakom radnjom poreznog tijela usmjerenom prema utvrđivanju zloporabe prava, koja je poduzeta i dostavljena na znanje poreznom jamcu unutar roka od tri godine od dana kada je zastara počela teći. Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje poreznog jamstva nastupa za šest godina računajući od dana kad je zastara počela tećiprvi put ’, istaknuto je u odgovoru Ministarstva financija.

Vrijedi ponoviti, menadžerima nakon izmjena i dopuna Općega poreznog zakona bilo bi najpametnije odstupiti, a vlasnicima svoja poduzeća likvidirati i kapital skloniti na sigurno.

Komentari