Korona i biznis
27. studeni 2015.

Novogodišnji poklon: Zaba i HPB snižavaju kamatne stope na kredite građanima

lider.media
lider.media

Zagrebačka banka i Hrvatska poštanska banka objavile su kako, uslijed pada nacionalne referentne stope, od 1. siječnja 2016. godine snižavaju kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom.

Tako Zaba od 1. siječnja 2016. godine snižava promjenjive kamate stope od 0,18 do 0,23 postotna boda na postojeće kredite građanima, ali i one koji će biti konvertirani iz švicarskih franaka u eurske.

Slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS), na stambene kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,20 postotna boda, dok će se za kredite vezane uz euro kamatna stopa smanjiti za 0,22 postotna boda. Kod ostalih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope za kredita u kunama za 0,18 postotnih bodova, a za kredite vezane uz euro smanjenje će iznositi 0,23 postotnih bodova.

Iz Zagrebačke banke najavljuju da će sve klijente do 15. prosinca pisanim putem obavijestiti o navedenom smanjenju te o novoj visini anuiteta, koji dospjeva 1. veljače i o novom otplatnom planu. 

- Navedena umanjenja NRS-a primjenit će se od 1. siječnja 2016. i na sve kredite uz valutnu klauzulu u euru koji će biti konvertirani iz kredita uz valutnu klauzulu u švicarskom franku sukladno Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju. Zagrebačka banka pri konverziji u euru primjenjuje kamatnu stopu koja je vezana uz Nacionalnu referentnu stopu, parametar koji jedini utječe na promjenu kamatne stope, ističu iz te banke.

Snižavanje kamatnih stopa s početkom iduće godine u petak je najavila i Hrvatska poštanska banka.

HPB će kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu sniziti za 0,22, a za kredite u kunama za 0,20 postotnih bodova u odnosu na sadašnje uvjete.  To je peto HPB-ovo snižavanje kamatnih stopa na kredite građana u posljednje dvije godine, a u tom su razdoblju, uključujući promjenu koja će vrijediti od 1. siječnja sljedeće godine, kamatne stope u HPB-u snižene od 1 do 1,09 postotnih bodova, ovisno o vrsti kredita, navodi se u priopćenju. 

Po podacima HPB-a, kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. siječnja slijedeće godine iznosit će 4,82 posto, umjesto sadašnjih 5,04 posto, a na kunske stambene kredite 5,45 posto, umjesto 5,65 posto.  Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 4,32 posto (sada 4,54 posto), dok će za zelene kunske kredite HPB primjenjivati kamatnu stopu od 4,95 posto (sada je 5,15 posto).

Kamatna stopa na nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu snižava se na 7,86 posto, sa sadašnjih 8,08 posto, dok će za kunske kredite vrijediti nova kamata od 8,49 posto, umjesto sadašnje stopa od 8,69 posto. HPB od 1. siječnja 2016. snižava kamatne stope i za sve ostale vrste kredita građanima s promjenjivom kamatom, zaključuju iz te banke.