17. srpanj 2012.

Uljanik izdaje nove dionice, nominalni iznos 90 kuna

lider.media
lider.media

Uljanik će na redovitoj glavnoj skupštini 30. kolovoza donijeti odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, a Uprava će prezentirati razloge za povećanje kapitala ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Tako se predlaže da se gubitak u iznosu 439,7 milijuna kuna uz preneseni gubitak iz prijašnjih godina od 14,7 milijuna kuna pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Uljanika. Temeljni kapital iznosi 670,87 milijuna kuna i podijeljen je na 2,236 milijuna dionica nominalne vrijednosti 300 kuna, dok su ukupni gubici 454,42 milijuna kuna.

Kapital se tako smanjuje isključivo radi pokrića gubitaka i to nakon što su potrošene sve rezerve. Ostatak koji preostane nakon pokrića gubitka ide u rezerve kompanije. Smanjenje kapitala provest će se smanjenjem nominalnog iznosa dionica. Tako će, nakon smanjenja, temeljni kapital iznositi 201,26 milijuna kuna, a nominalni iznos dionice bit će 90 kuna.Prijedlog za glavnu skupštinu je i donošenje odluke o povećanju kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za rad Uljanika zbog iskoraka u segment brodova visoke složenosti. Tako bi se kapital trebao povećati za najviše 301,89 milijuna kuna na 503,1 milijuna kuna i to izdavanjem 3.354.380 dionica nominalnog iznosa 90 kuna. Dionice se izdaju po cijeni u rasponu od 90 do 100 kuna.

Povećanje se provodi javnom ponudom dionica institucionalnim ulagateljima uplatama u novcu, uz uvjet da pojedini investitor uplati najmanje 5 tisuća novih dionica. Pravo prvenstva postojećih dioničara prilikom povećanja kapitala u cjelosti se isključuje. Konačnu cijenu dionica utvrdit će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. Novoizdane dionice uvrstit će se na uređeno tržište Zagrebačke burze. Izdanje dionica smatrat će se uspješnim ako se upiše i uplati najmanje 1.118.127 dionica.