27. siječanj 2015.

ZB Invest uvodi četiri nova fonda

lider.media
lider.media

Iz ZB Investa su odlučili svoju ponudu proširiti novim, kako ističu s obzirom na strategiju ulaganja jedinstvenim fondovima u Hrvatskoj: ZB Future 2025, ZB Future 2030, ZB Future 2040 i ZB Future 2055.

ZB Future su UCITS otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom koji su osnovani na određeno vrijeme te u imenu sadrže godinu dospijeća do kada će poslovati: ZB Future 2025 - 10 godina, do 2025. godine; ZB Future 2030 - 15 godina, do 2030. godine; ZB Future 2040 - 25 godina, do 2040. godine; te ZB Future 2055 - 40 godina, do 2055. godine

“S obzirom na investicijski cilj fondova i strategiju ulaganja, ZB Future fondovi prvenstveno su namijenjeni svima koji o štednji razmišljaju dugoročno, putem strategije koja je usmjerena na smanjenje rizičnosti ulaganja protekom vremena. Svrha ulaganja u fondove s dospijećem je dugoročna akumulacija ušteđevine za ostvarenje želja i ciljeva u budućnosti. Svaki Fond u imenu sadrži predviđenu godinu dospjeća kako bi ulagatelji lakše odabrali onaj koji najbolje odgovara njihovom osobnom planu odnosno ciljanom razdoblju štednje”, izjavio je povodom uvođenja ZB Future fondova Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave ZB Investa.

Ciljana struktura portfelja ZB Future fondova odnosi se na unaprijed određenu alokaciju ulaganja među pojedinim kategorijama imovine, na način da ukupni portfelj protekom vremena prema dospijeću fonda postaje sve konzervativniji odnosno manje rizičan. Tako se u početnom razdoblju nastoji povećati vrijednost imovine ulaganjem na dioničkim tržištima koja nude veći prinos, dok se u zadnjim godinama ulaganja radi na očuvanju vrijednosti sredstava tako da se imovina fonda ulaže u manje rizičnu imovinu, većinom na obvezničkim i novčanim tržištima.

ZB Invest donosi sve odluke o raspodjeli imovine fonda koja nije statična, već se mijenja tijekom vremena. Tijekom vremena, omjer imovine u portfelju fonda mijenja se postupno od rizičnijeg (mogućnost većih promjena cijene) prema konzervativnijem, a trenutak promjene ovisi o ciljanom datumu dospijeća.

U pojedini fond moguće je ulagati jednokratnim uplatama (najmanje 50 EUR, u kunskoj protuvrijednosti) i putem investicijskog plana, ugovaranjem trajnog naloga (najmanje 15 EUR, u kunskoj protuvrijednosti). Uložena sredstva su dostupna tijekom cijelog vremena trajanja fonda. S obzirom na dugoročnu strategiju ulaganja, naknada za upravljanje je adekvatno prilagođena, dok fondovi ne naplaćuju ulaznu naknadu.

Zagrebačka banka i ZB Invest prikupljat će inicijalne uplate za nove fondove do 24.2.2015. godine, ili dok svaki fond ne premaši Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine od 5.000.000 kn, nakon čega fondovi počinju s radom tj. ulaganjem imovine sukladno strategiji i izdavanjem i otkupom udjela.

Prije uspješnog završetka početne ponude u fondu ulagateljima se ne zaračunavaju i ne naplaćuju nikakve naknade.