Korona i biznis
06. prosinac 2017.

U novom broju Lidera: Slučaj Agrokor - Što traži 15.000 malih dioničara

Ne može jedna kompanija plaćati dugove jednog dioničara pa bio on i najveći. Olako se iznose i izjave o sinergijskim efektima zbog kojih su kompanije davale jamstva za dugove koji su 10 i više puta veći od kapitala svake pojedinačne kompanije. Smatra to novoosnovana Udruga manjinskih dioničara koncerna Agrokor.

Mali dioničari žele prvenstveno zaštititi svoju imovinu, zatim upozoriti na nepravilnosti, aktivno sudjelovati na svim skupštinama, komunicirati s upravama te, među ostalim, inicirati nadror Trgovačkog suda nad radom izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka.

Iako se Ivica Todorić, kao najveći dioničar Agrokora, na neki način smatra i vlasnikom svih kompanija unutar koncerna, on to nije. Naime, gotovo 15.000 manjinskih dioničara vlasnici su dionica tvrtki iz koncerna, a oni su ujedno i vlasnici čak 40 posto kapitala. Trenutno Udruga ima oko 450 članova, a glavni joj je cilj, uz davanje konstruktivnih prijedloga izvanrednom povjereniku Anti Ramljaku i njegovu timu savjetnika, zaštititi svoje interese.

– Svaka od kompanija koja je od najvećega pojedinačnog dioničara primila zajam uredno je na taj zajam plaćala kamate. U nekima je zajam konvertiran u kapital pa je povećan vlasnički udio Agrokora. A sve su kompanije redom plaćale naknadu za upravljanje Agrokoru, plaćale su uobičajene trgovačke naknade za pristup tržištu i slično. Drugim riječima, nisu se besplatno koristile ni novcem Agrokora, ni uslugama Agrokora, ni policama Agrokora. S druge strane, besplatno su preuzele jamčiti za dugove Agrokora – tvrdi Mićo Jurjević, predsjednik Udruge.

Detaljnije o ovoj temi, kao i brojne druge zanimljivosti, pročitajte u novom broju tiskanog ili digitalnog Lidera.