24. kolovoz 2018.

U srpnju broj blokiranih poslovnih subjekata pao na 22.622, dug smanjen na 11,73 milijarde kuna

Krajem srpnja u blokadi je bio 318.521 građanin, s ukupnim dugom od 43,29 milijardi kuna, kao i 22.622 poslovna subjekta, s dugom od 11,73 milijardi kuna, najnoviji su podaci Financijske agencije.

Broj blokiranih poslovnih subjekata u srpnju je bio 2,3 posto manji nego u lipnju, dok je ukupna vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje iznosila 11,73 milijarde kuna ili 4,5 posto manje nego u lipnju.

U odnosu na stanje od prije godinu dana, broj blokiranih poslovnih subjekata manji je za 4.052 ili 15,2 posto, a prijavljene neizvršene osnove za plaćanje smanjene su za 3,74 milijarde kuna ili 24,2 posto.

>>>Broj blokiranih poslovnih subjekata pao na 23 tisuće, dug pao na 12,3 milijarde kuna

U toj brojci i dalje dominiraju dugotrajne blokade, pa je tako 15.266 insolventnih poslovnih subjekata u blokadi dužoj od godine dana, s dugom nešto iznad 9 milijardi kuna. Njihov broj smanjen je u odnosu na lipanj za 1,6 posto, a iznos neizvršenih osnova za plaćanje za 7,7 posto.

Broj blokiranih građana smanjen za 5.237, dug smanjen za 520 milijuna kuna

Broj blokiranih građana bio je za 5.237 ili 1,6 posto manji nego u lipnju, a vrijednost njihovih neizvršenih osnova za plaćanje za gotovo 520 milijuna kuna ili 1,2 posto. U odnosu na srpanj lani, pak, broj blokiranih građana smanjen je za 1.644, dok je njihov ukupni dug uvećan za 670 milijuna kuna.

Najveći dio duga građana, u iznosu od 17,8 milijardi kuna, odnosio se na dug prema bankama kao vjerovnicima (41,2 posto), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 20,6 milijardi kuna ili 47,5 posto.

>>>Krajem lipnja u blokadi 323.758 građana

Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, a kojih je među blokiranima tek 1,5 posto, iznosi ukupno 22,5 milijardi kuna, što je udjel od 52,1 posto u ukupnom dugu građana, pokazuju Finini podaci.

Iz Fine ističu da je kao jedna od mjera za rješavanje problema blokiranih računa građana u dugotrajnoj blokadi donesen Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je stupio na snagu 21. srpnja, a Fina je u skladu s time izvršila odgovarajuće postupke prestanka postupanja po osnovama za plaćanje za ovršenike i tražbine koji ispunjavanju zakonske uvjete.