15. veljača 2019.

Ustavni sud odbacio osporavanje javne nabave, Visoki upravni sud mora nastaviti postupke

Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je argumente Visokog upravnog suda (VUS) kojim su osporene odredbe Zakona o javnoj nabavi te se time mogu nastaviti svi obustavljeni postupci po tužbama koje su podnesene nakon postupaka javne nabave.

Sve tužbe koje su podnesene VUS-u nakon 27. lipnja 2017. stavljene su u stanje mirovanja čekajući ocjenu ustavnosti Ustavnog suda o pojedinim odredbama ZJN-a. VUS je smatrao da je članak 434, stav 3. neustavan jer je rok od 30 dana za donošenje presude od dana podnošenja tužbe prekratak s obzirom da u tom roku nisu mogle biti pribavljeni odgovori svih strana na argumente tužitelja. Ustavni sud pak smatra da ukoliko postoje opravdani razlozi da se produži rok, onda je to obaveza i u tom slučaju zakonska odredba poštivanja roka nije prepreka VUS-u.

Također je odbačena i tvrdnja o neustavnosti čl. 434., st. 4. u kojem piše da VUS mora donijeti presudu ukoliko poništi odluku Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). U VUS-u smatraju da postupak trebaju vratiti DKOM-u koji vodi upravni postupak, a ne donijeti presudu, jer bi u suprotnom sud postao tijelo izvršne vlasti, a ne sudske. Međutim, Ustavni sud smatra da u upravnom postupku već postoji žalbeni postupak koji provodi DKOM kao tijelo izvršne vlasti te da je VUS dužan donijeti odluku kako bi se skratio postupak, što i financijski ide u prilog tužitelju i tuženom.

Zbog prekratkih rokova VUS smatra da bi mogao donijeti pogrešnu odluku i boji se da bi prema čl. 435. sam VUS bio izložen tužbama oštećenih, čime bi se izvršio pritisak na sudstvo. No Ustavni je sud odbacio mogućnost da se taj članak odnosi na sudove navodeći da je riječ o odgovornosti države koja može tražiti samo od suca naknadu štete, ali jedino u slučaju namjerne pogreške ili nepažnje.