18. veljača 2018.

Uvodi se e-Žalba

Žalbeni postupci u sustavu javne nabave od ove godine bit će brži, jednostavniji i moderniji. Naime, od siječnja 2018. na snagu je potpuno stupio Pravilnik o elektroničkoj žalbi kojim se propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije te način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) i Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN).

>>>Kuščević: Kreće projekt e-Pristojba, uvodi se kartično plaćanje u urede državne uprave

Informacijski sustavi u žalbenim postupcima osiguravaju sigurnu i zaštićenu komunikaciju sigurnosnim protokolima četvrte razine te omogućuju dostavu informacija i dokumentacije elektroničkim sredstvima između stranaka žalbenog postupka i DKOM-a. Drugim riječima, uvodi se novi sustav pod nazivom e-Žalba.

EOJN omogućava pristup bazi podataka Državnoj komisiji, nadležnom upravnom sudu, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka također se može realizirati elektroničkim putem putem sustava e-Žalba ako su ispunjeni tehnički uvjeti.

>>>e-Novorođenče štedi vrijeme i novac: Bebači se od danas mogu prijaviti preko weba

Sustav e-Žalba elektroničkim vremenskim žigom ovjerava datum i vrijeme zaprimanja žalbe. Sustav bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na EOJN-u te na njihovu adresu elektroničke pošte. Nakon dostave odluke DKOM-a javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka, kao i sve odgovore naručitelja ili odabranog ponuditelja na žalbu te zaključke DKOM-a, kojim predsjeda Goran Matešić.