Korona i biznis
19. siječanj 2017.

Vlada predložila opoziv Pavelića, imenovanje Krešimira Žagara za upravljanje Hrvatskim šumama

Na zatvorenom dijelu 17. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) koji će se održati  23. siječnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća ministara Europske unije tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o hrvatskim stajalištima, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor prema priopćenju objavljenom na stranicama Vlade.

Odgovor Europskoj komisiji

Vlada je odgovorila na Pisma službene obavijesti Europske komisije od 24. studenoga 2016. godine: br. 2016/0756, u vezi s uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika, br. 2016/0757, u vezi sa zamrzavanjem i oduzimanjem predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima u Europskoj uniji, br. 2016/0758, u vezi s uspostavom okvira za prostorno planiranje morskog područja, br. 2016/0759, u vezi s računima za plaćanje te  2016/0760 i 2016/0761, u vezi s tkivima i stanicama  . Odgovori koje je Vlada utvrdila bit će proslijeđeni Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Vlada je dala suglasnost na otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj.  Cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma kojih je Hrvatska jedna od stranaka.

Usvojen je i pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu te pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.

Kadrovska pitanja

Vlada je na zatvorenome dijelu 17. sjednice raspravljala i  o kadrovskim pitanjima:

Kristinu Bilić Vlada je imenovala pomoćnicom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Vlada je razriješila dosadašnjeg pomoćnika ministra poljoprivrede Ivicu Francetića i ponovno ga imenovala pomoćnikom ministra. Vlada je također pomoćnikom ministra poljoprivrede imenovala Milenka Živkovića. . Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika i to Dean Sudec, Zoran Ostović i Vesna Mandarić te je imenovan dio novih članova Upravnoga vijeća Središnjeg registra osiguranika i to: prof. dr. sc. Zoran Jašić, Darija Magaš i Margareta Kutnjak.

Razriješeni su pomoćnici ravnatelja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje Damir Salar i mr.sc. Ružica Mataić-Prša te su novim pomoćnicima ravnatelja imenovani Šimo Šiljeg za mirovinsko osiguranje i Ante Babić za ekonomske poslove.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Vlada je, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Skupštini trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. predložila izbor članova Nadzornog odbora društva, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16) i to Dinka Staničića, Kseniju Bertić, mr.sc. Marijanu Müller i Ivana Selaka.

Vlada je ponovno dala ovlaštenje državnoj službenici  Nevenki Lipovac koju je već ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, ali joj istječe rok od šest mjeseci, s danom 26. siječnja 2017. godine, a do imenovanja ravnatelja Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, najduže do šest mjeseci.

Vlada je ponovno dala ovlaštenje državnom službeniku Ivanu Klancu kojeg je ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, ali mu istječe rok od šest mjeseci, s danom 1. veljače 2017. godine, a do imenovanja ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, najduže do šest mjeseci.

Vlada je za člana Savjeta za nacionalne manjine iz reda crnogorske nacionalne manjine, umjesto dosadašnjeg člana koji je preminuo, a temeljem provedenog postupka po objavljenom pozivu, imenovala Danila Ivezića.

Vlada je imenovala Antu Matijevića pomoćnikom ministra financija.

Agencije za komercijalnu djelatnost

Vlada je, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova Skupštini Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. predložila imenovanje Adele Jelinek Bišćan članicom Uprave Agencije za komercijalnu djelatnost, d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16).

Skupštini Jadrolinije Rijeka, Vlada je predložila opoziv dosadašnjih članova i imenovanje novih članova Nadzornog odbora Jadrolinije Rijeka, a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16). Opoziv se predlaže za članove dr.sc. Slavka Lončara i Antu Mađerića, a imenovanje za dr.sc. Damira Zeca, dr.sc. Milu Perića, Mirtu Lozančić i Stipu Čogelja.

Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o. Vlada je predložila opoziv dosadašnjeg predsjednika Uprave Ivana Pavelića i članova Uprave Marije Vekić i Ivana Ištoka te je predložila imenovanje novog predsjednika i člana Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16) i to mr.sc. Krešimira Žagara za predsjednika i Antu Sabljića za člana Uprave.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Nadzornom odboru Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Vlada je predložila imenovanje Martine Jus članicom Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16).

Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr.sc. Slavena Dobrovića, dr.sc. Marija Šiljega, mr.sc. Danijelu Ćenan, Anu Zorić, Peru Ćosića, Luku Burilovića, te prof. dr Milana Poljaka.  Vlada je za novog predsjednika Upravnog odbora Fonda imenovala Antu Čikotića, a za članove dr.sc. Marija Šiljega, Zdeslava Matića, Anu Zorić, Miroslava Šimića, Luku Burilovića i prof.dr.sc. Milana Poljaka kao predstavnike nadležnih ministarstava, Hrvatskoga sabora, Hrvatske gospodarske komore i predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.