04. siječanj 2018.

Vlada razrješava i imenuje: Miroslav Ištuk novi v. d. ravnatelja Agencije za vodne putove

Hrvatska Vlada u četvrtak je, na zatvorenom dijelu sjednice, vršiteljem dužnosti ravnatelja Agencije za vodne putove, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja, a najduže do godinu dana, imenovala Miroslava Ištuka, priopćeno je iz Banskih dvora.

Tatjanu Vukobratović Spasojević imenovala je zamjenicom državnoga tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju. Marku Brajku Vlada je povukla ovlaštenje za poslove zamjenika državnoga tajnika tog Središnjeg državnog ureda.

Vlada je razriješila dosadašnjega člana Upravnoga vijeća Hrvatskih voda Božu Galića i istodobno novim članom Upravnoga vijeća imenovala Božidara Longina.

>>>Darko Milinović dao ostavku zbog imenovanja Tomislava Kovačevića za novog ravnatelja Plitvica

Razriješen je dio dosadašnjih članova i tajnik Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i to Ines Krajčak, Čedomir Višnjić, Mirna Minauf, Vesna Šiklić Odak, Mirjana Rakić, Dragan Crnogorac, Milan Eraković i Ivan Zeba. Dijelom novih članova spomenutog Međuvladinog mješovitog odbora imenovani su Matija Očuršćak, Sanda Šimić Petrinjak, Alena Marković, Boris Milošević, Srđan Jeremić, Edita Guberina, Suzana Kunac i Tamara Poljarević,  dok je novom tajnicom odbora  imenovana Dubravka Severinski.

U Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike imenovane su članice i zamjenice članica, kao Ministarstva uprave, Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Članicama su imenovane Josipa Rimac, Tamara Gajer-Sombolac i Irena Cvitanović, a zamjenicama članice Višnja Tafra, Snježana Matijašec i Antea Šojat.