15. rujan 2018.

Za gradnju strateški važnog mosta preko Save nema EU novca, sve potrošeno na Pelješac

Projekt gradnje mosta Gradiška preko rijeke Save između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prva je financijska “žrtva” mosta Pelješac, piše Jutarnji.

Hrvatske ceste i Ministarstvo prometa planirali su gradnju mosta financirati sredstvima iz Operativnog programu konkurentnost i kohezija za razdoblje od 2014. do 2020. EU je za to namijenio 330 milijuna eura.

>>>Pelješki most: Svjedočimo li gradnji spomenika hrvatskoj neracionalnosti?

No, kako je sav taj novac otišao na sufinanciranje gradnje mosta Pelješac, za sve ostale projekte u cestogradnji nije ostalo novca te će se ovaj projekt morati financirati novim kreditnim zaduženjem. Ministarstvo prometa je pokušalo projekt sufinancirati kroz Europski fond za regionalni razvoj, a u sklopu investicijskog prioriteta 7a – podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u transeuropsku prometnu mrežu, no to nije uspjelo.