28. prosinac 2018.

Zaštita voda, biogorivo u prijevozu, otkup struje i ostale novogodišnje promjene u sektoru energetike

U moru zakonskih promjena koje stupaju na snagu 1. siječnja očekuju nas i novi zakoni iz resora Ministarstva zaštite okoliša i energetike. To su:

  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka
  • Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ i
  • Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
  • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem,.

U novoj godini s radom prestaje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a sve poslove iz tog područja pruzima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. Isti mijenja ustrojstvo i djelokrug ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, tako se inspekcija zaštite prirode izdvaja iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike i seli u Državni inspektorat.

Zakon će urediti i postupak ovlašćivanja za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša te je dodatno poboljšan sustav izvješćivanja o stanju okoliša.

Također, na snagu stupa i Uredba o izmjenama Uredbe o visini naknade za zaštitu voda a koja donosi smanjenje iznosa naknade za zaštitu voda za poduzetnike koji imaju vlastite uređaje drugog ili trećeg stupnja pročišćavanja i postižu propisane pretpostavke, za taj stupanj pročišćavanja. Uredba se primjenjuje za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Riječ je o korekcijskom koeficijentu k3 koji će ukupni iznos naknada za zaštitu voda smanjiti za oko 10,16 milijuna kuna.

Novosti ima i u Zakonu o biogorivima za prijevoz (NN 94/18), točnije članku 16 koji definira korištenje električne energije iz obnovljivih izvora energije u sektoru prometa, a koje će se primjenjivati kroz ove akte objavljene u Narodnim novinama:

1. Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova (vlada donijela 20. studenog)

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva (objavljen u Narodnim Novinama)

Izmijenjen je i Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji:

  • omogućava se natječaj za pravo služnosti i pravo građenja proizvodnog postrojenja koje koristi obnovljive izvore energije ili visokoučinkovitu kogeneraciju na državnom zemljištu,
  • sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija,
  • Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača,
  • status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • uređuje se sustav jamstva podrijetla električne energije,
  • preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca radi propisivanja različitih vrijednosti električne energije koju preuzimaju opskrbljivači električne energije, ovisno o tome radi li se o krajnjem kupcu s vlastitom proizvodnjom ili krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo

Samim Izmjenama i dopuna Zakona se konkretno se mijenja granica za potpore zajamčenom otkupnom cijenom, a koja se povećana s 30 kW na 500 kW instalirane snage.

POVEZNICE:

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (1.dio)

>>>Porezne izmjene od 1.1.2019. (2.dio)

>>>Od 1.1.2019. – Novčano poslovanje i trošarine

>>>Od 1.1.2019. – Ostali propisi