02. lipanj 2019.

Zrinka Marušić: Profesori matematike najčešće nisu stimulirani za rad s učenicima

Matematičarka Zrinka Marušić, mag. math., stručna savjetnica u znanosti na Institutu za turizam, najvećim dijelom bavi se statističkom analizom podataka i metodama istraživanja u turizmu. Primjerice, dizajnom uzorka za istraživanja stavova i potrošnje turista u Hrvatskoj, poznatijima pod imenom TOMAS, obradom i analizom podataka prikupljenih na velikim uzorcima ispitanika-turista, pri čemu najčešće koristi neki od programskih paketa, zatim postavljanjem i testiranjem hipoteza te, s tim u vezi, i nizom drugih poslova.

- Dio mog posla je i znanstveni rad, odnosno pisanje znanstvenih članaka temeljenih dijelom i na provedenim statističkim analizama podataka. Za sve te poslove znanje matematike/statistike je nezamjenjivo. No ne bavim se isključivo poslovima na kojima je znanje matematike primarno. Sudjelujem i na brojnim drugim projektima Instituta za turizam koji nisu nužno istraživački, kao što su razvojni projekti, akcijski planovi, strategije, primjerice ona hrvatskog turizma, nautičkog turizma i druge, gdje mi analitički pristup rješavanju problema i kritičko razmišljanje, stečeni tijekom studija, jako pomažu - kaže Marušić.

Prije nego što je došla u Institut za turizam, Marušić je radila u Državnom zavodu za statistiku, u centru za automatsku obradu podataka ili, tad, CAOP-u. Programirala je, postavljala uvjete računsko-logičke obrade podataka, radila na uvođenju jednog softverskog paketa za obradu i statističku analizu podataka u Državni zavod za statistiku i na drugim sličnim poslovima. Tri godine Marušić je provela na Mayo klinici u Rochesteru u SAD-u. Tamo je radila u njihovu odjelu za biostatistiku, zajedno s još tridesetak matematičara/statističara.

- U razgovorima s liječnicima sudjelovali smo u kreiranju medicinskih istraživanja, postavljali smo hipoteze, analizirali prikupljene podatke i testirali postavljene hipoteze te pisali znanstvene radove. Znanje matematike bilo mi je u tome primarno - kaže Marušić.

Ističe da je dobro što postoje razna natjecanje iz matematike koja su poticajna za mlade, ali tvrdi da rad s učenicima nije sustavno riješen i najvećim dijelom ovisi o entuzijazmu profesora koji za to najčešće nisu i dodatno stimulirani (ne nužno isključivo financijski).

- Društvo u cjelini ne potiče znanje pa tako niti matematiku. To bi trebalo što prije mijenjati, a za to prije svega treba povećati izdvajanja za znanost i obrazovanje te uspostaviti znatno učinkovitiji sustav obrazovanja primjeren ovom današnjem brzom tehnološkom razvoju - kaže Marušić.