Arhiva

Milanović: Proračun je racionalan, a ima ambicija biti human

Državni proračun za 2012. iznosit će 119 milijardi kuna, rashodi bi bili manji za 3,4 milijarde kuna, a planirani prihodi 109 milijardi kuna, što je 1,4 posto više nego prošle godine.

Ti su prihodi procijenjeni poprilično konzervativno s obzirom na to da bi samo podizanje opće stope PDV-a državi trebalo donijeti oko 2 milijarde kuna više nego lani. Sve u svemu – deficit bi iznosio oko 10 milijardi kuna, ili ispod tri posto BDP-a. Razliku na rashodovnoj strani jer su najavljene uštede bili u visini 4,6 milijardi kuna, premijer Zoran Milanović objasnio je preraspodjelom ‘na razvojne stvari poput regionalnih projekata Europske unije, za pomoć pri zapošljavanju i poticaje poljoprivredi.’

Vlada je državni proračun predstavila nepuna dva mjeseca od preuzimanja vlasti, a njegovi glavni obrisi predstavljeni su u Prijedlogu mjera i smjernice za izradu proračuna za 2012. godinu. Tim se Prijedlogom u ovoj godini planira gospodarski rast od 0,8 posto te inflacija od 2,4 posto.

U skladu sa štedljivijom državnom potrošnjom u čak 16 od 20 ministarstava planira se manja raspodjela novca. Predviđeno je smanjenje rashoda za zaposlene za oko 2 milijarde kuna, subvencija za oko milijardu kuna, prvenstveno za poljoprivredu i Hrvatske željeznice kao i rezanje ostalih rashoda za oko 2 milijarde kuna, naknada građanima i kućanstvima za oko 500 milijuna kuna, itd.

Podsjetimo, na subvencije privatnom i javnom sektoru država izdvaja oko 6,5 milijardi kuna godišnje, od čega 3,5 milijardi kuna za poljoprivredu. Najavljeni rez u poljoprivredi ipak je nešto manji i umjesto prvotno najavljivanih milijardu iznosi 817 milijuna kuna. Manje će u odnosu na lani, među ostalima, dobiti i zdravstvo, znanost, pomorstvo, pravosuđe, obrana, regionalni razvoj a manje je novca namijenjeno i Saboru.

Najveći pojedinačni rashod države je isplata mirovina. S obzirom da je odleđeno usklađivanje mirovina s rastom troškova života, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava dobit će oko 38 milijardi kuna, u što je uključeno i oko 500 milijuna kuna za tu namjenu. Rezultat bi trebao biti da se primanja umirovljenika povećaju za prosječno 21 kunu, no zbog podizanja neoporezivog dijela dohotka na 3400 kuna, umirovljenicima će ostajati veći dio prihoda.

Valja reći i da će za oko 1,2 milijarde kuna više trebati izdvojiti za plaćanje kamata na javni dug, odnosno kako je kazao ministar financija Slavko Linić, valjat će izdvojiti više od 8,2 milijarde kuna. Premijer Zoran Milanović izjavio je kako je ‘proračun racionalan i realan, a ima ambicija biti i razvojan i human jer se njime vodi računa o socijalno najugroženijima.’ (Gordana Simonović)

Komentari