Autor - Luka Fišić

U režiji luksuza

Kada se prije četiri godine pojavio holivudski spektakl ’Veliki Gatsby’, činilo se da je...