Fight Club

EU-konzultanti trebaju biti certificirani!

Avatar

Više od 60 posto hrvatskih projekata za fondove Europske unije biva odbačeno u administrativnoj provjeri, prije same provjere kvalitete.

Sve to bi se moglo urediti certicificiranjem konzultanata – kazala je privatna konzultantica za fondove EU Marija Tufekčić u emisiji Hrvatskog radija Poslovni tjedan. O tome se dugo razmišljalo na državnoj razini, no do sada to nikada nije bilo napravljeno. Mogu li EU konzultanti biti certificirani ovotjedna je tema Liderovog Fight Cluba.


Ariana Vela, Učilište EU-projekti

Trebaju se uspostaviti jasni kriteriji

Da, ako bi se uspostavili jasni kriteriji koji bi uspjeli definirati rad konzultanata, kada ti kriteriji ne bi nikoga diskriminirali i kada bi se osigurale jasne tarife i spriječio damping koji je rezultat nereguliranog tržišta. Mi imamo Učilište za EU fondove na kojima izdajemo certifikate polaznicima, no taj certifikat nije ključan za njihov rad, ključno je iskustvo u pripremi i provedbi projekata. Naši polaznici imaju to iskustvo jer oni pišu i rade projekte upravo tijekom edukacije, a mi ih pratimo i pomažemo i nakon što završe edukaciju, što je od presudne važnosti.

Marko Slunjski, Sense ESCO

Certifikat ne donosi garanciju da će projekt biti dobro napisan

U principu ne bi trebali biti jer certifikat ne donosi garanciju da će projekt biti dobro napisan. S jedne strane certificiranje bi moglo dovesti do selekcije konzultanata na prvoj razini, no to je sve što može napraviti. Naime ne postoji certifikat na svijetu koji će klijentu garantirati dobro napisan projekt niti će ga zaštititi. Može pomoći, no to je sve. Primjerice, ako jedan konzultant realno može mjesečno napisati dva dobra projekta, a on uzme njih pet, rezultat će realno izostati.

Glasanje završeno
ZA 0%
PROTIV 0%

Komentari

Komentirajte