Fight Club

Članovi uprave i direktori kao porezni jamci osobnom imovinom

Autor Ivana

Na četvrtoj sjednici Sabora prihvaćen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općega poreznog zakona jer, očito, su vlasti u dosadašnjoj primjeni tog zakona uočile probleme vezane uz naplatu poreznog duga zbog različitih mogućnosti izbjegavanja plaćanja.

Nije bila rjetkost da zbog izbjegavanja plaćanja poreznih obveza članovi društva prenose poslovanje na nove tvrtke, posluju preko povezanih osoba te izvlače imovinu iz društva. Tako se iskorištavala zakonska nedorečenost da kao članovi društva ne odgovaraju vjerovnicima za obveze društva, odnosno državi za podmirenje.

Prijedlogom zakona predviđeno je da članovi uprave i izvršni direktori društva odgovaraju kao porezni jamci ako pri vođenju poslova društva zloupotrebljavaju svoje ovlasti – ako te osobe prividno ili besplatno prenesu imovinu na društvo koje su osnovali sami ili s drugim, ili na drugi način cijelu ili dio imovine prividno prodaju, opterete bez odgovarajuće protučinidbe ili je besplatno ustupe povezanim osobama, oštete je, unište ili učine neupotrebljivom, zaključe prividni pravni posao ili priznaju nepostojeću tražbinu navedenim osobama te u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem umanje imovinu ili prikriju imovinsko stanje, ne podnesu zakonom propisana godišnja izvješća itd.

Ono što taj prijedlog čini kontroverznim je to što se s jedne strane proklamira poticanje poduzetnika na nova ulaganja te se prizivaju strani investitori, a s druge strane takvim se propisima stvara negativna ulagačka atmosfera. Dok se ne razvije sudska praksa, a za što su potrebne godine, moguće je da će se događati kriminaliziranje menadžera bez prave osnove. U mnogim će slučajevima biti nemoguće razlikovati stvarne prekršitelje zakona i ostale koji možda radi neefikasnosti države i institucija te pravnog sustava naplate nisu u mogućnosti platiti poreze.
No, isto tako vrijeme je da se stane na kraj praksi izvlačenja imovine tvrtke i neplaćanja obveza uz istovremeno otvaranje novih tvrtki.
Ovoj zanimljivoj raspravi posvetili smo i ovotjednu temu broja Spašavaj se tko može, a svoja mišljenja u Fight Clubu iznijeli su ministar financija Slavko Linić i glavni direktor HUP-a Davor Majetić.


Slavko Linić, ministar financija

Uprava će imati pravo pokrenuti postupke da se dugovi naplati iz osobne imovine menadžera

Ministarstvo financija je predložilo da se jasno definira kako nije problem ako se ne plati neki račun, nije problem ako su poduzetnici nesolventni, ako su nelikvidni… Problem je ako menadžeri svoje znanje i umijeće koriste kako bi prevarili državu, kako bi prevarili građane ove zemlje, kako bi prevarili druge poduzetnike i to na način, da primjerice imovinu izvuku iz kompanije za sebe osobno, za neku svoju novu firmu, preko koje onda posluju, i državu, radnike i druge vjerovnike ostave bez prava da naplate svoja potraživanja. To su nezakoniti poslovi.

Sada smo samo utvrdili da će uprava tvrtke definirati tu nezakonitost i da će uprava imati pravo pokrenuti postupke da se dugovi naplate iz osobne imovine. Prema tome, jasna je poruka svim poduzetnicima – nije zločin, nije kažnjivo djelo upasti u probleme, imati teškoće u rješavanju tih problema. To nije kažnjivo djelo. Ali s druge strane malverzacije, kriminalne radnje jesu kažnjive i tu želimo jasno reći kako ćemo se boriti protiv toga. Naš je cilj borba protiv nezakonitosti i kriminala, a ne borba protiv onih koji imaju teškoća u poslovanju.

Da pojasnimo – poduzetnici odgovaraju ako ne poduzimaju zakonite mjere i odgovaraju ako zloupotrebama štete državi ili drugim vjerovnicima. I do sada je Zakon o trgovačkim društvima naznačio da je kazneno djelo ako poduzetnik ne plaća obveze u jednoj tvrtki, otvara druge i seli imovinu, seli novce, a vjerovnike ostavlja bez sigurnosti za naplatu. To su nezakoniti poslovi. Ono što je dosad evidentno jest da se to u pravosuđu nije rješavalo.

Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca

Nužno je u zakonskim izmjenama jasno odrediti kada direktor odgovara, tko će to procijeniti, u kojim situacijama jamči osobnom imovinom...

Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja inicijativu ministra obrta, Gordana Marasa, da obrtnici ne garantiraju za dugove svojom osobnom imovinom i nadamo se da će se to primijeniti i na trgovačka društva. Naime, definirano je u kojim slučajevima, prema Kaznenom zakonu, menadžeri odgovaraju za svoje nesavjesne poteze i odluke, a na štetu kompanije u kojoj rade, i to je potpuno jasno i u redu. Sve drugo je predmet dodatnih razgovara s Vladom.

Nužno je u zakonskim izmjenama jasno odrediti kada direktor odgovara, tko će to procijeniti, u kojim situacijama jamči osobnom imovinom… Ne smiju se demotivirati poduzetnici da ulaze u biznis. Naravno da svi trebaju biti odgovorni za svoje poteze i da se ne smije dopustiti da direktor tvrtke izvlači protupravnu imovinsku korist za sebe, ali izmjene moraju sadržavati jasno definirano – za koje iznose, tko o tome donosi sud, je li riječ o zapovjednoj odgovornosti pa garantira za sve dugove ili samo neke – odnosno za one poslove koje je osobno sklopio itd. Sljedeći tjedan imat ćemo prilike razgovarati s Vladom o tome, no HUP ističe da je nužno osigurati pravnu sigurnost te ne obeshrabriti menadžere da obavljaju funkciju člana uprave, jasno savjesno i odgovorno.

Glasanje završeno
ZA 11.11%
PROTIV 88.89%