20. rujan 2018.

Fight Club: Otpisom 10.000 kuna dugova Vlada nije riješila problem

Krajem srpnja na snagu je stupio Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama temeljem kojeg je izvršen otpis dugova fizičkim osobama do 10.000 kuna glavnice, plus kamate. Riječ je o građanima s dugovima prema državi, jedinicama lokalne i područne samouprave ili pravnim osobama koje su s njima povezane. Oprost duga je na temelju novog Zakona izvršen za 150.474 osoba, čime je u potpunosti deblokirano njih 6.248 – ukupan iznos otpisanih dugova s kamatama premašuje 1,3 milijarde kuna.

>>>Adrović: Vlada nije riješila problem dugova, oni su samo nestali iz statistike

Prosječan dug građana je 135 tisuća kuna, iz čega je moguće zaključiti kako će većina njih, osim onih koji su potpuno deblokirani, i dalje ostati u blokadi.

– Vlada nije riješila problem dugova: oni su samo nestali iz statistike. Ponovno se išlo u rješavanje problema bez socijalnih kriterija. Gluposti se dešavaju prilikom primjenjivanja linearnih mjera: tako imamo primjer da je nekome na dug od 500.000 eura za kredit za vilu na moru oprošteno 150.000 eura. U Hrvatskoj je veliki problem nerješavanje megadužnika – manjeg broja privatnih i pravnih osoba koji su odgovorni za više od 60 posto ukupnog duga blokiranih, kaže Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka.

– Želimo poslati poruku da svi koji preuzimaju određene obveze moraju ih ispuniti na vrijeme i pritom predvidjeti najgore situacije u kojima se mogu naći, kao što je gubitak posla, i znati kako u takvom slučaju ispuniti dug prema vjerovniku, izjavio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

>>>Bošnjaković: Rješenje za blokirane nije u ovršnom zakonu i stečaju potrošača već u višoj plaći

Da je tako, ne bismo imali više 300.000 blokiranih građana, što smo odlučili riješiti paketom od tri mjere; oprostiti dug blokiranima u iznosu od 10.000 kuna te ohrabriti druge vjerovnike koji su u mogućnosti da nešto otpišu dužnicima i na to ne plate porez. Tim mjerama pristupili smo gledajući statistike prema kojima je samo 1.19 posto vjerojatnosti da će dug koji nije plaćen tri godina biti naplaćen.

Zahvaljujući toj mjeri mislim da je na dan 31. kolovoza bilo 50.000 manje blokiranih, a doslovno se prepolovio dug potraživanja s nekih 42 milijardi dugovanja bez kamata na nekih 18 milijardi, kazao je Bošnjaković.