impressum

Izdavač
Lider media d.o.o..

Prodaja pretplata i kotizacija
Matija Pajurin (direktor)

Ivana Tomljanović


Promocija
Biljana Starčić
T +385 1/6333-541; F +385 1/6333-596