impressum

Izdavač
Lider media d.o.o..

Prodaja pretplata i kotizacija
Matija Pajurin (direktor)

Ivana Tomljanović

Distribucija
Tisak d.d.