16. ožujak 2020.

Edis Felić: Različito tumačenje tvrtkina prava žalbe nakon otvaranja stečaja

Tvrtka je otišla u stečaj i istodobno je ugašena zbog nedostatka novca za podmirivanje troškova stečaja. Direktor se žalio, ali iz trgovačkog suda rečeno mu je da pravo na žalbu ima samo do trenutka stečaja. Visoki trgovački sud smatra drukčije

Poduzetnik čija je tvrtka u stečaju poslao mi je rješenje Visokoga trgovačkog suda (VTS), koji je prihvatio njegovu žalbu o tome da ovlašteni zastupnik (direktor) ima pravo podnositi žalbu i nakon otvaranja stečajnog postupka, što mu je trgovački sud (TS) osporavao.

Dokument je poslao da to imaju na umu i drugi poduzetnici koji se nađu u sličnoj situaciji. Naime, njegova je tvrtka morala u stečaj i on to nije osporavao, ali je podnio žalbu na rješenje trgovačkog suda o istodobnom otvaranju i zatvaranju stečajnog postupka jer tvrtka nije imala novca ili nekretnina da bi namirila troškove stečaja, a kamoli za namirenje vjerovnika.

O budući da ta tvrtka u stečaju očekuje neke druge presude Vrhovnog suda koje će, budu li riješene u njezinu korist, osigurati priljev većeg novca, direktor se odlučio žaliti trgovačkom sudu na to da nije trebalo zatvoriti stečajni postupak.

A tko će ih zastupati?

Međutim, trgovački sud nije ni razmatrao njegovu žalbu tvrdeći da je nedopuštena jer prema čl. 128., st. 8. Stečajnog zakona protiv rješenja o otvaranju stečajnoga postupka pravo na žalbu ima osoba ovlaštena za zastupanje dužnika prema zakonu do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnoga postupka, ali ne i dužnik. VTS je zaključio da je TS pogrešno protumačio tu zakonsku odredbu jer bi iz tumačenja TS-a proizlazilo da žalbu ne može podnijeti sam stečajni dužnik (tvrtka) već isključivo njezin direktor do trenutka kada tvrtka ide u stečaj i od tada direktor više nema pravo podnositi žalbu, pogotovo jer zakonsko zastupanje preuzima stečajni upravitelj.

Nadalje, iz toga proizilazi i to da ni stečajni upravitelj na kojeg je prešlo pravo zastupanja tvrtke ne može podnijeti žalbu protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka, jer praktično od tog trenutka nitko nema pravo na žalbu. Međutim, upozorava VTS, takvim tumačenjem Stečajnog zakona tvrtka u stečaju ostala bi bez pravne zaštite, a koja 'kao pravna osoba može svoju volju iskazati jedino preko fizičke osobe, ovlaštenog zastupnika'.

Zato VTS kaže da tu zakonsku odredbu 'treba tumačiti tako da ako je dužnik podnio žalbu preko zastupnika koji je bio do trenutka otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom, kao u ovom slučaju, on je dakle bio ovlašten podnijeti žalbu u ime pravne osobe dužnika i ne može se navedena zakonska odredba tumačiti na način koji bi doveo do zaključka da ovlašteni žalitelj ne može podnijeti žalbu u ime stečajnog dužnika'.

Drugim riječima, iako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, ne može se uskratiti stečajnom dužniku pravo da podnese žalbu preko direktora, pogotovo zato što se to pravo uskraćuje (prema tumačenju TS-a) direktorovom nasljedniku – stečajnom upravitelju. Da ponovimo još jednom – u čl. 128., st. 8. piše da žalbu na otvaranje stečajnoga postupka ima pravo podnijeti samo osoba koja zastupa tvrtku do dana stečaja. Nakon tog dana nitko više nema pravo podnijeti žalbu, čak ni stečajni upravitelj, iako bi njemu vjerojatno bilo više u interesu da se provede stečajni postupak.

Treba popraviti odredbu

Zapravo je u tom dijelu Zakon dosta nejasan, tako da ga laici moraju čitati nekoliko puta da bi shvatili o čemu je riječ. No problema u tumačenju čl. 128., st. 8. očito imaju i pravnici, što pokazuju i presude Ustavnog suda (U-III-5765/12) i Vrhovnog suda (Revt-406/15-3), u kojima ti sudovi također tumače tu zakonsku odredbu na način kako ju je protumačio i VTS. Dakle, poenta je da tvrtka u stečaju ostaje bez pravne zaštite, a to je nedopustivo, pa zbog toga VTS zaključuje da je TS trebao ispitati osnovanost žalbe direktora stečajnog dužnika.

Ne bi bilo loše da se kod sljedeće izmjene Stečajnog zakona i ova odredba popravi, jer kao što vidimo, usprkos tumačenju viših sudskih instanci, kod nižih instanci to tumačenje ipak tu i tamo prolazi 'ispod radara'. U svakom slučaju, iskustvo poduzetnika koji nam je ukazao na ovo može biti pouka njegovim kolegama poduzetnicima da imaju pravo žaliti se na sudske odluke o stečaju kao zakonski zastupnici. 

POST SCRIPTUM
Žalba da se ne zatvara stečajni postupak (tvrtka očekuje priljev novca nakon presuda Vrhovnog suda u tužbi protiv nekih tvrtki) vjerojatno će biti odbačena jer tvrtka trenutačno nije u stanju podmirivati svoje obveze. Ipak, u čl. 133. Stečajnog zakona, ako VS presudi u njezinu korist, postoji mogućnost da se vjerovnici naplate, ali tvrtka neće 'oživjeti'.