09. rujan 2020.

Compliance u Lideru – sve što jedan stručnjak mora znati

Danas je gotovo nemoguće zamisliti poslovanje u globalnom okruženju ako kompanije nemaju implementirane programe usklađenosti i etike. Takva praksa sve je prisutnija i u Hrvatskoj posebno u visoko regulatornim industrijama, a od 17. listopada 2019. godina postala je čak i zakonska obveza za sve pravne subjekte od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i pravne subjekte kojim upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju, čiji su poslovni udjeli u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Lider je prepoznao potrebu za educiranjem stručnjaka u području usklađenosti te po drugi puta ove godine organizira intenzivan četverodnevni program koji vode eminentni stručnjaci iz prakse. Edukacija se sastoji od 4 modula a održava 24. i 25. rujna te 1. i 2. listopada u Forumu Zagreb, Radnička 50.

Zašto biste trebali prisustvovati programu?

Tvrtke trebaju imati uspostavljene standarde, politike i procedure usklađenosti koji neće biti samo pisani dokumenti već, žive politike i procedure koje promiču organizacijsku kulturu koja potiče poštivanje važećih propisa i zakona te etičko poslovanje. Program pruža uvid u osnovne elemente programa usklađenosti i pojašnjava potrebne organizacijske korake neophodne za provedbu učinkovitog programa usklađenosti. Jasno definira obveze i odgovornosti osoba zaduženih za usklađenost te daje prikaz alata potrebnih za provedbu programa kao i izgradnju kulture usklađenosti i etike čemu bi trebale težiti sve moderne tvrtke.