25. rujan 2020.

GUVERNERI 2020 - Ante Žigman: Koronakriza je prilika za razvoj novih proizvoda

Ante Žigman    foto Ratko Mavar

Na Susretu guvernera i banaka regije koji će se u organizaciji tjednika Lider održati 1. i 2. listopada u Rovinju sa ciljem unaprijeđenja suradnje financijskih institucija regije i razmijene iskustava u suzbijanju i ublažavanju posljedica krize, sudjeluje i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfe), dr. sc. Ante Žigman.

Teme susreta usmjerene su na monetarne politike i financijsku stabilnost u doba COVID-19 te na odgovore financijskog sektora na korona krizu. Budući da će dr. sc. Žigman biti na panelu koji nosi naziv: „Odgovor financijske industrije na korona krizu“ upitali smo ga što će biti fokus njegova izlaganja i na koji je način Hanfa reagirala na koronakrizu. 

- Pandemija je događaj bez presedana koji je preko noći promijenio način poslovanja i kreirao novo okruženje za financijska tržišta. Stoga je Hanfa vrlo brzo poduzela niz mjera. Naši su se subjekti nadzora našli na nepoznatu terenu i trebalo im je u kratkom roku pomoći kako bi se zaštitili interesi korisnika financijskih usluga i očuvala financijska stabilnost - rekao je Žigman.

Kada je prvi udar na nebankarski financijski sektor prošao, bilo je važno očuvati okvire da društva pod nadzorom Hanfe ostanu stabilna, likvidna te kapitalno dovoljno jaka da nastave s poslovanjem i da se lakše suoče s novim rizicima koje donosi jesen, dodao je prvi čovjek Hanfe naglasivši da će fokus institucije ostati na kvalitetnom nadzoru upravljanja likvidnošću i praćenju provođenja stres testova koje društva moraju provoditi.

- No, naša uloga kao regulatora nije samo nadzorna, želimo poticati sektor na rast i podršku gospodarstvu, kojem u ovim uvjetima treba jači financijski vjetar u leđa, ne samo da bi poduzeća sanirala gubitke već i krenula u nove investicije. Financiranje u održive i zdrave investicije i prikupljanje novog kapitala može se tražiti i na nebankarskom domaćem tržištu te poticati interes investitora da ulažu u nove tehnologije. Hrvatska treba primijeniti europsku regulativu koja potiče zelenu ekonomiju i održivost pa je neosporno da nova vremena, iako smo i dalje pod pritiskom obrane od korona virusa, donose i prilike, a ne samo izazove – rekao je Žigman za Lider. 

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe je naglasio da svakako ne smijemo zaboraviti da je ovo prilika i za razvoj novih proizvoda jer se pokazalo da su neki obrasci stvaranja prihoda pomalo neodrživi. 

- Treba se pripremiti za silver ekonomiju i kreirati nove proizvode koji bi bili dodatak drugom i trećom mirovinskom stupu. U tome bi svakako važnu ulogu mogla odigrati osiguravajuća društva kao nositelji novih proizvoda za treću životnu dob – istaknuo je Žigman.
---