06. studeni 2014.

2 ICCC - Najveći kontrolerski događaj u Hrvatskoj

lider.media
lider.media

Cilj i ove ICV konferencije (kao i svih ostalih u Europi) je promoviranje najbolje kontrolerske prakse i njeno približavanje lokalnim gospodarstvima. Kontroling se razvija na globalnom nivou, iskustva se dijele, svako poduzeće može crpiti iskušane spoznaje.

Evolucija kontrolinga događa se pred našim očima – njegova modernizacija je globalna, koristimo ga lokalno. Kontroler je danas partner menadžmenta, njegov ekonomski savjetnik. Znanje se prenosi diljem planete, potrebno ga je samo implementirati.

Ekonomski stručnjaci stalno naglašavaju – za značajne promjene i rast hrvatskog gospodarstva nužno su potrebne strane investicije i izvoz. To je potpuno jasno i ekonomski razumljivo, osim što priču možemo započeti par koraka ranije i reći:  kao uvjet bez kojeg se ne može - hrvatskom gospodarstvu (prije svega) treba kontroling!

Da bi bili uspješni u izvozu osim što moramo ponuditi nove, posebne i inovativne  proizvode i usluge, moramo ih proizvoditi uz adekvatno kontrolirane troškove, uz dobro planirane resurse, uz educirane i motivirane radnike. Sve to podrazumijeva apsolutno sređene poslovne procese u nabavi, proizvodnji i prodaji, optimiran i kontroliran lanac opskrbe, jasnu projekciju novčanog toka, optimiran angažman radnika, i adekvatno nagrađivanje. Dakle, jednostavno rečeno, uspjeh podrazumijeva dobro razvijen kontroling.

Ovogodišnja konferencija donosi i veliku novost – po uzoru na ostale ICV konferencije, i mi ove godine otvaramo „Natječaj za najbolji kontroling projekt u Hrvatskoj“.

Ova nagrada ima svoj veliki cilj – poticanje kontrolerskih timova na promjene, na razvoj novih inovativnih rješenja koja pomažu menadžmentu na putu do uspjeha. Ova nagrada dodjeljivati će se svake godine za najbolji projekt odnosno kontrolersko rješenje koje je značajno doprinijelo ostvarenju ciljeva tvrtke ili organizacije.

Najbolji kontroling projekt mora ispunjavati tri jednostavna kriterija: • mora pridonositi značajnim promjenama koje su testirane u praksi i potvrđene od strane menadžmenta, • ta promjena pridonosi uspjehu cijele tvrtke, • rješenje je razvijeno od strane kontrolera u kući i predstavlja inovaciju.