04. svibanj 2015.

Koji su prvi koraci prema Smart Cityu?

lider.media
lider.media

Svi gradovi svijeta kontinuirano poboljšavaju svoje usluge građanima i gospodarstvu te uvode nove modele rada i nove tehnologije, no ključno je pitanje tko će u njima biti brži i uspješniji?

Odgovor na njega potražit ćemo na konferenciji Smart Cities 2015 koja se 15. svibnja održava u KD Vatroslav Lisinski, a na kojoj će jedan od predavača biti i Slavko Vidović iz Infodoma.

On ističe kako je World Economic Forum (WEF) Hrvatsku pozicionirao kao zemlju čiji je razvoj pozicioniran/vođen između investicijskih faktora i inovacijskih faktora. Za bilo koje pitanje unapređenja bitno je ishodišno stanje, odnosno što je to „standardno dobar grad“ po ISO. U tu svrhu imamo dva standarda ISO 18091 i ISO 37120, za gradske usluge i kvalitetu života, te KPI-eve za mjerenje uspješnosti grada.

- Kao i državama, tako je i gradovima put do „Pametnog Grada“ vezan za brže povećanje „Sofisticiranosti poslovanja“ (WEF-11) kao i „Inovacija“ (WEF-12).Poseban se naglasak daje na nove tehnologije i na digitalnu ekonomiju kao generatore novih vrijednosti u pametnim gradovima. Ključna pitanja o kojima ćemo govoriti su: Koji su prvi koraci prema Smart City-u ? Kako postaviti strateške programe i projekte te privući/povezati financijske izvore? Što sami moramo financirati da bismo imali inicijalni potencijal? – istaknuo je Vidović.

Više o konferenciji doznajte na ovom linku.